no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Massetesting Corona, info til foresatte.


Av:

Anne Oline Granløv

Publisert:

25.05.2021

Oppdatert:

01.11.2023 kl.11:48

Skolen vil fra nå av teste flest mulig elever og ansatte for koronavirus hver uke. Målet med testingen er at elevene skal kunne være mest mulig til stede på skolen.

 

Praktisk informasjon

Det er frivillig å bli testet. Eleven kan trekke seg når hun eller han vil. Det kreves ikke samtykke fra foreldre for å delta i massetestingen, men foreldre/foresatte gis mulighet til å uttale seg om barnet deres skal testes eller ikke. Gi i så fall beskjed til skolen.

Vi kommer til å teste én eller to ganger i uken, avhengig av hvor mye smitte det er i samfunnet. Testingen vil foregå hjemme. Prøven tas fra nesen av eleven selv og de vil få opplæring i dette i form av en instruksjonsvideo. Testingen vil ikke være smertefull.

Resultatene fra testen er klare 15–20 minutter etter at prøven er tatt.  

Hvis testingen viser at ingen i klassen er smittet (bare negative tester) får klassen ingen melding.

Hvis testingen viser at én eller flere i klassen er smittet (én eller flere positive tester), vil det bli delt ut munnbind og alle i klassen som er teste samtidig blir sendt hjem. For elever under 16 år vil foreldre/foresatte bli kontaktet.

De som avlegger positiv test, skal være i isolasjon. De blir kontaktet på skolen   og får beskjed om hva de skal gjøre. Foresatte til barn under 16 år vil også bli kontaktet. De som skal i karantene varsles om dette i løpet av dagen.

Hvis hurtigtesten viser at en elev er smittet (positivt resultat), vil det bli tatt en ny prøve som blir sendt til et laboratorium. Dette for å sjekke om resultatet fra hurtigtesten er riktig.

De eleven bor sammen med, vil også bli bedt om å ta en test på en teststasjon.

Hvis det viser seg at en eller flere tester positivt for Sars-Cov-2 (koronavirus) må de som er smittet i isolasjon.  Dere vil bli kontaktet av kommunen og få beskjed om hva dere skal gjøre.

Skolen har taushetsplikt og vil være nøye med å ivareta personvernet til den enkelte elev. Dersom eleven tester positivt vil det bare være eleven selv og eventuelt foreldre/foresatte som får beskjed om dette.

Selv om eleven tester seg jevnlig er det viktig at de fortsatt følger smittevernrådene som gjelder for alle. 

Bakgrunn for massetesting

Tiltak som er satt i verk gjennom det siste året har ført til at barn og unge i perioder har mistet sosiale møteplasser, spesielt når skoler har blitt stengt.

Regjeringen, helsemyndighetene, kommunene og skolene er enige om at dette er vanskelig for de som er unge. Samtidig får elevene bedre opplæring når skolen kan være åpen. Derfor prøver vi å finne metoder som gjør at skolene kan være åpne, selv om det er mye smitte i samfunnet rundt skolen.

Ved å teste elever og ansatte jevnlig kan vi også redusere risikoen for spredning av viruset.

Mer informasjon

Under ser du linken til videoen som man bør se før man tester seg. I informasjonsbladet vi deler ut til elevene ligger en QR-kode som linker dem videre til video og til siden hvor de skal registrere seg dersom de tester positivt.

Video og side for registering av positiv test.

Mer informasjon om covid-19 finner du på helsenorge.no og på kommunens nettside.

Hvis du har spørsmål – 33 31 04 00