no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Fagfornyelsen

Alle læreplaner for fag i grunnskolen og videregående opplæring blir fornyet. De nye læreplanene begynner å gjelde fra august 2020. Overordnet del av læreplanverket er også ny.

Publisert:

02.06.2020

Oppdatert:

01.11.2023 kl.11:48