no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Organisering av undervisning ved Færder vgs fra 11. mai

Regjeringen har nå åpnet for at alle elever kan ha undervisning i skolebyggene med de smittevernreglene som gjelder, bl. a. at elevene skal ha en minimumsavstand på 1 m i klasserommene. Dette betyr at vi ikke har mulighet til å ha undervisning med alle elevene i skolebygget samtidig slik timeplanen er lagt opp til. Det er gitt tydelige signaler fra regjering og skoleeier at vi må legge opp til mindre elevgrupper hvis lokalitetene tilsier at vi ikke klarer å holde smittevernreglene. Plan for dette vil bli utarbeidet i løpet av mandag og alle elever vil få melding fra sin kontaktlærer om når de skal møte på skolen. Denne rulleringen starter tirsdag 12.mai. Det er viktig at alle setter seg inn i den lokale smittevernguiden før dere kommer på skolen. Den vil også bli gjennomgått første dag. Vg2 yrkesfag fortsetter som planlagt.

Elevguide for smitteverntiltak ved Færder vgs

F.o.m 27. april åpnet skolen for praktisk undervisning i yrkesfaglige programfag for elever på Vg2 og Vg3. F.o.m. 11. mai åpnet regjeringen for at alle elever kan ha undervisning, men at dette må skje med gjeldene smitteverntiltak. Vi kan derfor ikke ha alle elever og lærere på skolen samtidig. Ut fra dette legger vi opp en modell med redusert undervisning frem til dato for fastsettelse av termin- og standpunktkarakterer 5. juni. Etter denne datoen bryter vi opp i timeplanen, og lager avdelingsvise planer for oppmøte og avslutninger. Her er konkrete tiltak, regler og råd som elevene må forholde seg til når de har undervisning i skolebygget i denne perioden:

Når kan du ikke møte på skolen?

 • Elever som evt er smittet med covid-19 skal være i isolasjon, og ikke møte på skolen.
 • Elever som er husstandsmedlem eller nærkontakt til en person som er smittet med covid-19 skal være i karantene, og ikke møte på skolen.
 • Det er helsetjenesten som beslutter hvem som skal være i isolasjon eller karantene.
 • Elever med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse skal ikke møte på skolen. De skal holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i 1 døgn.
 • Ved fravær følges gjeldende fraværsregler som i denne perioden er justert til at man ikke trenger legeerklæring ved sykdomsfravær. Se retningslinjer for dette gitt av Utdanningsdirektoratet.

Regler som gjelder når du er på skolen

Ved oppmøte

Alle elever på TP bruker inngangen i bygg C som hovedinngang. Øvrige elever bruker hovedinngangen ved resepsjonen. Her kan det oppstå trengsel, og alle må holde minst 1 m avstand. Det vil være ansatte ved inngangen hver dag, og det står et stativ med hånddesinfeksjon som alle bruker.

Håndvask

God hånd- og hostehygiene reduserer smitte ved alle luftveisinfeksjoner, også smitte med covid-19. Håndvask med lunkent vann og flytende såpe er en effektiv måte å forebygge smitte.  Skitt, bakterier og virus løsner fra huden under vask og skylles bort med vannet. Følg råd og instruksjon for god håndvask som også er slått opp ved toalettområdene.

Elever (og ansatte) må vaske hendene:

 • Før man drar hjemmefra og når man kommer hjem
 • Med hånddesinfeksjon som er plassert ved hovedinngangene når man kommer til skolen
 • I tillegg med ordinær håndvask før undervisningen starter
 • Etter hosting/nysing
 • Etter toalettbesøk
 • Før og etter måltider
 • Etter evt kontakt med dyr
 • Etter at man kommer inn fra verksted- eller uteaktivitet
 • Ved synlig skitne hender

Unngå bruk av håndsmykker og klokke på armen i denne perioden. Bruk gjerne de oppsatte stativene for hånddesinfeksjon når du passerer en slik.

Generelle regler som må følges

 • Håndhilsning og klemming er ikke tillatt.
 • Unngå å stå eller sitte tett, og hold minst én meters avstand fra hverandre. Dette gjelder også i friminuttene.
 • Unngå trengsel på vei inn og ut av undervisningslokalene, i garderober og på toaletter.
 • Hosting/ nysing gjøres inn i armkroken eller i et papirhåndkle.
 • Unngå/ begrens deling av skrivesaker, arbeidsverktøy, nettbrett og lignende
 • Unngå å ta på gjenstander du ikke må ta på
 • Unngå å ta deg til ansiktet.

Friminutt og pauser

Vi legger opp til at friminutt og pauser gjennomføres til ulike tider for de ulike klassene så godt det lar seg gjøre. Lærerne som har klasserom ved siden av hverandre samarbeider om dette. Alle elever i yrkesfaglige utdanningsprogram kan handle i kantina kl 11.15 – 11.35. Elever i de studieforberedende utdanningsprogrammene kan handle i kantina kl 11.35 – 12.00.

 • Elevene må forsøke å være sammen i små grupper i friminutt med minst 1 m avstand.
 • Vær gjerne ute i friminuttene hvis dere kan.
 • Kantina er åpen med de smitteverntiltak som gjelder.
 • Betaling foregår kun med kort. Ikke kontanter.
 • Avstandsmerking må overholdes.
 • Elevene skal ikke dele mat og drikke.
 • Det kan ikke spises i kantineområdet. Elevene må ta mat med tilbake til området der gruppen er, evt spise i uteområdene.
 • Husk å holde anbefalt avstand når dere spiser.

 

Når sykdom oppstår på skolen

 • Elever som får symptomer på luftveisinfeksjon sendes hjem fra skolen. Foresatte varsles når eleven ikke er over 18 år.
 • Syke elever bør ikke ta offentlig transport. Dersom eleven må hentes, skal han/hun vente på et eget rom eller ute der det ikke er andre elever.
 • De som har vært i kontakt med eleven må vaske hender. I etterkant rengjøres rom, toalett og andre områder der eleven har oppholdt seg med vanlige rengjøringsmidler.

Ved evt tilfeller av bekreftet smittede elever eller ansatte ved skolen, så følges retningslinjene for oppfølging av dette gitt av Folkehelseinstituttet.

Utover disse råd og regler som er satt pga coronasituasjonen, så gjelder skolens ordinære ordens- og atferdsreglement.

 

Husk at vi alle har et ansvar for å holde skolen så smittefri som mulig.
Følg smittevernreglene

 

Publisert:

10.05.2020

Oppdatert:

01.11.2023 kl.11:48