no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Parkeringsutfordringer


Publisert:

07.12.2021

Oppdatert:

01.11.2023 kl.11:48

Vår innkjøringsvei fra Banebakken til vår midlertidige parkeringsplass som ligger rett vest for anleggsområdet til OBOS- utbyggingen ble stengt i dag.

Da har vi pr dato kun relativt kronglete og smale veier i tette nabolag inn til denne parkeringsplassen. Veiarbeidet var ikke varslet på forhånd. Tønsberg kommune opplyser om at veiarbeidet vil pågå i mange uker. Vi må derfor i samarbeid med OBOS og Tønsberg kommune finne alternative løsninger for inn- og utkjøring på parkeringsplassen, og dette kan ta noe tid.

Enn så lenge så ønsker vi at både elever og ansatte som bruker parkeringsplassen benytter en annen innkjøring enn fra Banebakken, fordi det derfra er ekstra utfordrende med mye trafikk. Da må de som kommer fra kanalbrua kjøre rett frem i rundkjøringa, mot Teie, og ta av til høyre rett før veidelingen (inn på Elgveien). Se kart og veibeskrivelse i vedlegget.

De som kommer fra Teie- siden kjører av ved Teiehøyden, og finner veier til parkeringsplassen derfra.

Fint om alle kan være ekstra forsiktige i trafikken når vi kjører gjennom nabolagene til skolen i denne perioden.

Evt unngå å bruke bil til skolen for de som kan 🙂
 
imageppy4i.png
 

Ta inn Kvernhusveien til høyre fra Bryggeribakken  
(Veiskille etter innkjøringen til Gro industrier, før lysregulert fotgjengerfelt) 

Skarpt første høyre inn på Cappelensvei 

Skarpt første venstre inn på Solveien 

Følg Solveien først mot venstre, så mot høyre før man svinger skarpt inn til høyre på Færders parkeringsplass