no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Kollektivtransport/skoleskyss

Store utfordringer
Vestfold og Telemark fylkeskommune har under hele korona-epidemien jobbet iherdig med å skaffe tilveie alt av transportmidler for å avvikle av kollektivtrafikk og skoleskyss i henhold til nasjonale smittevernregler og veiledere, og samtidig sørge for at alle reisende får et best mulig transporttilbud i regionen.

Transportdugnad                                                                                                                       
Vestfold og Telemark fylkeskommune oppfordrer alle skoler, foresatte og elever om å tilrettelegge for at så mange som mulig går, sykler eller bruker andre måter å komme seg til og fra skole, hvis de har mulighet til det. Foresatte som har mulighet til det bes også kjøre elever til og fra skolen i større grad nå før sommerferien tar til, slik at belastningen på kollektivtrafikken reduseres.
 
Reisende som ikke akkurat må reise på de mest travle tider for skoleelever, bes også om å benytte seg av kollektivtilbudet på et senere tidspunkt hvis dette lar seg gjøre. Det handler om å fortsette den flotte dugnadsånden vi har sett i vår region til nå.

Publisert:

01.06.2020

Oppdatert:

01.11.2023 kl.11:48