no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Rødt nivå fra 05.03.21


Publisert:

04.03.2021

Oppdatert:

01.11.2023 kl.11:48

Kommunene har gitt tilslutning til å gå til rødt nivå fra 05.03.21 for alle de videregående skolene i kommunene Tønsberg, Færder, Sandefjord, Horten, Holmestrand og Larvik. Bakgrunnen er den mobiliteten (internt i skolene og mellom kommuner) som kjennetegner videregående skole.

For Færder vgs betyr det at i morgen tilbyr vi digital undervisning så langt det er mulig, og ingen elever møter på skolen. Dette betyr at det blir gitt noen enkle arbeidsoppgaver til elevene eller at det gjennomføres full digital undervisning via Teams.

Mandag morgen iverksetter vi rødt nivå. Avdelingsleder vil i samarbeid med den enkelte kontaktlærer/klasse lage et detaljert opplegg for rødt nivå der vi skal overholde smittevern i alle situasjoner på skolen.

Ny oppdatert informasjon kommer så raskt vi vet mer, men foreløbig anbefales det at tiltakene som trer i kraft fredag 5. mars varer frem til onsdag 17. mars.

 

Informasjon fra Statsforvalteren