no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Rødt nivå Corona


Publisert:

14.12.2021

Oppdatert:

01.11.2023 kl.11:48

Rødt nivå innføres på alle videregående skoler og i voksenopplæringen i Vestfold og Telemark innen torsdag 16. desember.

Enkelte videregående skoler innfører rødt tiltaksnivå onsdag 15. desember, men regjeringen har gitt skolene frist til å tilrettelegge for opplæring på rødt nivå innen torsdag 16. desember.

Færder går over til rødt nivå fra torsdag 16.desember og elevene vil få informasjon fra sine kontaktlærere om planene for dagene fram til juleferie.

Rødt nivå innebærer verken at skolene stenger eller at de blir heldigitale, men at veilederen for rødt nivå, som setter større krav til avstand i alle situasjoner, tas i bruk.

Informasjon om trafikklysmodellen finner du her. 

Massetesting fortsetter

Ved enkelte skoler er smittetrykket høyt. Kapasiteten på smittesporing er presset, og massetesting fortsetter derfor som et viktig tiltak i de videregående skolene. Jevnlig testing i skolen har vist seg å være et effektivt virkemiddel for å redusere smitte blant elever, og mer effektivt enn bruk av kontaktreduserende tiltak fordi det fanger opp smitte uavhengig av hvordan og når barn og unge blir smittet.

Eksamener og vurderinger

Eksamener og vurderingssituasjoner vil bli gjennomført innenfor reglene for godt smittevern. 

Påbud om munnbind i kollektivtrafikken

Det er innført påbud om bruk av munnbind i kollektivtrafikken. Elever og andre er selv ansvarlig for å bruke munnbind og holde avstand. 

Dørene foran i bussene er nå stengt. Av- og påstigning skjer bak eller i midten av bussen. Alle passasjerer må derfor huske å kjøpe billett før påstigning. 

De grunnleggende smittevernrådene

De grunnleggende smittevernrådene skal følges: 

 1. Syke personer skal ikke være på skolen. Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme.

 2. God hygiene. Hostehygiene er viktig for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene er viktig for å hindre kontaktsmitte.

 3. Godt renhold. Godt renhold forebygger kontaktsmitte.

Elever og ansatte med nyoppståtte luftveissymptomer og/eller sykdomsfølelse skal ikke møte på skolen selv om symptomene er milde. Dette gjelder også vaksinerte. Etter gjennomgått luftveisinfeksjon kan elever gå på skolen når de er i bedring og tilbake i sin vanlige form, og har vært feberfri i minst 24 timer, uavhengig om test er tatt. Man kan komme tilbake selv om man fortsatt har restsymptomer som rennende nese eller hoste.

Smittevernmyndighetene anbefaler at personer med luftveissymptomer tester seg. Personer som får påvist korona skal isolere seg.

Fravær

Unntak fra fraværsreglene på grunn av pandemien, ble opphevet fra 11. oktober, men gjeninnført av regjeringen 4. november. Unntaket innebærer at elever med symptomer ikke behøver å gå til fastlegen for å dokumentere fravær.

Mer informasjon om gjeldende fraværsregler ut året finner du på regjeringen.no. 

Fraværsreglementet i Vestfold og Telemark fylkeskommune finner du her. 

Personer i risikogruppa

Elever i risikogruppa, eller som har familiemedlemmer i risikogruppa, må ta kontakt med skolen for å finne praktiske løsninger på opplæringen. Dersom det er behov for tilrettelagt undervisning, må dette avklares med behandlende lege.

Smittevern på skolen 

Følgende tiltak gjelder dersom trafikklysmodellen tas i bruk og det innføres smitteverntiltak på gult eller rødt nivå: 

Smittevernstiltak på gult nivå 

 • Ikke møt på skolen om du er syk. 
 • Husk gode hygieneregler.  
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming).  
 • Hele skoleklasser kan ha undervisning sammen.  
 • Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/-grupper.  
 • Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig.  
 • Utenfor klasserommet skal elever og ansatte holde 1 meters avstand i alle situasjoner.  
 • Trengsel og store samlinger skal unngås.