no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Skoleskyss i f.m. en eventuelle skolestart etter påske

Det er foreløpig ikke avklart om skolene starter opp igjen etter påske. I den forbindelse varsler vi at det kan bli utfordringer å få på plass skoleskyss fra dag en, på grunn av koronasituasjonen og korte frister. Denne utfordringen gjelder hele landet. Vi strekker oss selvsagt så langt vi kan, men vi må forberede dere på at dette vil bli en krevende situasjon.
Utfordringene er blant annet knyttet til transportplanlegging, kapasitet og tilgang på materiell. Det gjelder både buss, minibuss og taxi. Det er sjåførmangel på grunn av sykdom og karantene, og det er retningslinjer om at personer skal holde avstand til hverandre. Det betyr at kjøretøyene ikke kan fylles opp med tillatt antall passasjerer, og det kan bli behov for flere kjøretøy enn i en normalsituasjon. Kanskje flere kjøretøy enn det er tilgang på. 
Det må derfor påregnes at deler av skoleskyssen sannsynligvis må baseres på egentransport av foresatte i en periode.

Publisert:

06.04.2020

Oppdatert:

01.11.2023 kl.11:48