no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Skoleskyss og smittervern

GENERELLE RETNINGSLINJER SKOLESKYSS OG SMITTEVERN
 
Dato: 24. april 2020  Versjon: 1_24.04.2020 I Veiledere om smittevern for skolene under covid-19 utbruddet 2020 uttaler Utdanningsdirektoratet følgende:  Ved bruk av skoleskyss, bør elevene sitte med minst et setes mellomrom. For eksempel kan det på en buss med 4 sitteplasser per rad, sitte to barn per rad med alternerende vindu/midtgang.  Dette innebærer at man i praksis legger opp til at det skal være ca. 1 meters avstand mellom skoleelevene. 
 
Det er viktig å begrense bruk av offentlig transport til og fra skolen så mye som mulig. 
 
Reisekort skal ikke skannes og det skal ikke billetteres foran ved sjåfør. Billetter kjøpes på forhånd.  Se vkt.no for informasjon for tidligere Vestfold og farte.no for informasjon for tidligere Telemark.
 
Skoleskyss med ordinær buss:  Inngang kun via bakdør der dette er mulig.  På rader med 4 sitteplasser så sitter to elever per rad med alternerende vindu/midtgang.  På rader med færre sitteplasser så må elevene, i så stor grad som mulig, sette seg på annethvert sete i forhold til rad foran, bak og ved siden av.  De 2 første seteradene skal ikke benyttes. 
 
Tilrettelagt skyss: 
 
For transport som gjennomføres med minibusser:  Inngang via fordør.  Inntil 2 elever per rad med alternerende vindu/midtgang.  Første seterad skal ikke benyttes.
 
Elever som har behov for assistanse med f.eks festing av rullestol o.l., får ikke dette fra sjåfør inntil videre. Da må eleven ha med en assistent/ledsager som kan hjelpe, assistenten reiser gratis. 
 
Taxi:  I ordinær bil kan man ha inntil to passasjerer i baksete, til høyre for sjåfør, av hensyn til ivaretakelse av skoleelevers rettigheter etter opplæringsloven kapitel 7 - og kollektivtrafikk med drosje i utkantstrøk. 
 
SKOLENS OG FORESATTES ANSVAR   • Skolen har ansvar for eleven innenfor skolens område. 
• Skolen og foresatte skal sørge for en forsvarlig av/påstigning av elevene.  
• Skolen har ansvar for elevenes oppførsel under transport, jf, opplæringsloven § 13-4. 
• Skolen og foresatte har ansvar for å feste setebelte på elever som trenger hjelp til dette.  • Det er viktig å begrense bruk av offentlig transport til og fra skolen så mye som mulig. 
 

Publisert:

24.04.2020

Oppdatert:

01.11.2023 kl.11:48