no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Første aktivitet i regi av DKS


Publisert:

16.06.2022

Oppdatert:

01.11.2023 kl.11:48

I denne aktiviten får elevene smi sine egne ildraker.

DKS - Den Kulturelle Skolesekken er en nasjonal ordning som sørger for at alle skoleelever i Norge får oppleve profesjonelle kunstmøter og kulturopplevelser som en del av skolehverdagen.

Det er et krav at kulturtilbudet skal være av høy kvalitet, og bestå av alle de seks kulturuttrykkene: film, kulturarv, litteratur, musikk, scenekunst og visuell kunst. Du kan lese mer om ordningen her.