no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Smittesituasjonen og plan for uke 11


Publisert:

12.03.2021

Oppdatert:

01.11.2023 kl.11:48

Med smitte, karantene og ventekarantene er det fortsatt en noe uoversiktlig og krevende driftssituasjon ved flere av skolene i det tidligere Vestfold.

Elever, foresatte og ansatte uttrykker sterkere bekymring for situasjonen enn tidligere. Det er en utfordring å følge «gammelt» rødt nivå i trafikklysmodellen med utbrudd av mutert virus og en trafikklysmodell til revisjon, der økt avstand og færre nærkontakter er varslet som utgangspunkt for revisjonen.

 

Det er i dag gjennomført møter med flere av kommunelegene. Samtlige kommuner  i de tidligere Vestfold-kommunene vurderer at smittesituasjonen tilsier rødt tiltaksnivå i trafikklysmodellen.

For Horten, Re, Greveskogen, Færder og Nøtterøy videregående skoler gjennomføres et rødt nivå. Statsforvalteren åpner nå for at det etter vurdering kan gjennomføres tilrettelegging for opplæringssituasjoner som kan sikre særlig oppfølging av alle elever som trenger det. Skolen vil gjøre individuell vurderinger av dette i dialog mellom kontaktlærere, rådgivere og skolens ledelse.

 

For elever  som er utplassert i ulike typer arbeidslivspraksis, bidrar skolene til at denne kan fortsette ved å gjennomføre teori-opplæring digitalt.