no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Smittesituasjonen og plan for uke 12, 14 og 15


Publisert:

22.03.2021

Oppdatert:

01.11.2023 kl.11:48

Fortsatt rødt nivå ved de videregående skolene i Tønsberg kommune.

Så lenge smittevernfaglige eller driftsmessige hensyn ikke tilsier noe annet, fortsetter vi på rødt nivå ved de videregående skolene i Tønsberg kommune. Skolene har gode planer som er noe justert for den økte risikoen den britiske mutanten gir, og som justeres uke for uke.

Detaljert informasjon fås fra kontaktlærer for den enkelte klasse.