no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Smittesituasjonen


Publisert:

08.12.2021

Oppdatert:

01.11.2023 kl.11:48

Regjeringen satte 7. desember nye smittetiltak etter betydelig økning i smittetallene de siste ukene. I tillegg har skoleeier Vestfold og Telemark fylkeskommune gitt skolene retningslinjer for hvordan vi følger opp situasjonen frem til jul.

Skolene i VTFK er pr dato på grønt nivå, og da gjennomføres all undervisning som vanlig etter oppsatt timeplan i klasserom/ verksted.

Det legges allikevel ikke opp til store fellessamlinger for elever, og juleavslutninger vil foregå klassevis. Vi vil også tilpasse plassering av stoler og bord i fellesområdene for tilrettelegging av muligheter for å holde «meteren» utenfor klasserommene.

Tiltakspakken varer i 4 uker, med en vurdering etter 2 uker.

Siste skoledag er 22. desember.