no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Smittevern ved Færder

Her kan du se hvordan du kan bidra til godt smittevern og hvordan skolen jobber med dette.

 • Ikke kom på skolen dersom du er syk eller har forkjølelsessymptomer
 • Benytt håndsprit ved inngangene til skole og fellesarealer
 • Hold en meter til hverandre
 • Host og nys i armkroken 
 • Vi klemmer og håndhilser ikke
 • Unngå offentlig transport når du kan

Smittevernet ved Færder

Ved Færder VGS følger vi nasjonale myndigheter og fylkeskommunens retningslinjer for smittevern, og vi tilpasser det til vår skole. Vi har beredskapsplaner og rutiner som hjelper oss å ivareta smittevernet på best mulig måte og gjør at vi er i stand til å kunne gjøre endringer raskt dersom det blir nødvendig. 

Alle ansatte ved skolen har fått instrukser for hva som er gjeldende smittevernstiltak og har et ansvar for å sikre at alle elever er informert om dette. I dag har vi et gult beredskapsnivå. 

Det aller viktigste smittevernstiltakene å vite om og å følge er: 

 • Vær hjemme dersom du føler deg syk eller har luftveissymptomer
 • Hold en meter avstand til andre utenfor klasserommene
 • Vask hender hyppig – og bruk antibac på skolen

Vi opprettholder ekstra renhold på skolen og har egne tiltak for mange særskilte områder som garderober, treningssenter, verksteder, kantine mv. Vi har informasjonsplakater, informasjonsskjermer og merking av områder i skolebygget.

I skoleanlegget:

 • Elevene sitter enkeltvis på pulter
 • Elevene vasker pult og stol når de kommer til klasserommet
 • I fellesområder holder vi avstand til hverandre
 • I kantineområdet må maks antall pr bord og overholdes

Alle kan handle i skolens kantine gjennom hele dagen, men man skal sprite hendene før man går inn og bare tre personer av gangen skal oppholde seg foran salgsdisken i kantina.

Viktige punkter fra Utdanningsdirektoratet: 

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Hele skoleklasser kan ha undervisning sammen
 • Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/-grupper
 • Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig
 • Utenfor klasserommet oppfordres elever og ansatte til å holde 1 meters avstand i alle situasjoner
 • Unngå trengsel og store samlinger

Testing i Tønsberg kommune

Testing i Færder kommune

Publisert:

12.08.2020

Oppdatert:

01.11.2023 kl.11:48