no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Streiken avlyst

Informasjon om konsekvenser ved streik

04.06.21

Streiken er avlyst og det er vanlig skole fra mandag 07.06.

02.06.21.

Utsatt standpunkt ved skoler i streik.

Mer informasjon.

Meklingen mellom Unio og KS førte ikke fram. Unio går i streik fra og med i dag 27.05.21.

Fra i dag torsdag 27.05 er dermed 53 lærere tatt ut i streik ved Færder VGS.

Under streiken vil vi publisere oversikt i Teams over hvilke timer som blir avholdt og hvilke timer som utgår, så det er viktig at elevene sjekker Teams hver dag før de drar på skolen . Der lærer er i streik, blir det ikke gjennomført undervisning, og lærere som er i streik skal i utgangspunktet ikke svare på mail/Teams/SMS/telefon.

Undervisingsøkter der lærere ikke er i streik går som planlagt.

Elever som er ute i YFF kan være ute i bedriftene der de har sin praksis. Hvis lærer som har oppfølging er i streik kan han/hun ikke følge opp i streikeperioden. Bedriftene som har behov for kontakt med skolen kan kontakte rektor på telefon 46448970, eller epost: even.storbraaten@vtfk.no

Så noen praktiske opplysninger:

  • Elevene må ikke oppholde seg på skolen mer enn høyst nødvendig. De som bor i nærheten kan gå hjem i fritimer.
  • Når elevene er på skolen, skal de i all hovedsak oppholde seg i de klasserommene som følger timeplanen eller ute i samsvar med gjeldende smittevernsregler.

Vi legger fortløpende ut informasjon på Teams, OF-FRV-Skolen vår.

Mvh rektor

 

 

Publisert:

27.05.2021

Oppdatert:

14.05.2024 kl.14:45