no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Stenging av skolen

Vestfold og Telemark fylkeskommuner vil iverksette alternativer for opplæring på andre arenaer enn skole for å redusere mulighet for smitte.

I praksis betyr det at elevene er hjemme fra fredag 13 mars, og at læringsaktiviteten i hovedsak gjennomføres ved hjelp av digitale verktøy fra mandag 16.mars. Tiltaket har foreløpig en varighet frem til påske. 

Fredag 13. mars benyttes til å forberede tiltaket gjennom planlegging og kompetanseheving for ansatte. Elevene gis fri fra opplæring fredag 13.mars.

Vi vil legge til rette for at opplæringen skal bli så god som situasjonen tillater. Skolene vil løpende få avklaringer om diverse praktiske utfordringer

For enkelte utsatte elevgrupper med behov for særskilt oppfølging, vil ordinær opplæring opprettholdes på skolene som vanlig.

Informasjon

  • Alle ansatte informeres umiddelbart.
  • Alle elever informeres umiddelbart.
  • Informasjon til foresatte gis på fylkeskommunens WEB-sider og i de kanaler den enkelte skoler har for vane å benytte. Denne informasjonen publiseres umiddelbart.

Opplæring av elever i bruk av verktøyet

Resten av skoledagen torsdag 12. mars benyttes til å sikre at elevenes datautstyr fungerer, og at de får koblet seg på TEAMS eller andre relevante verktøy. Færder driver opplæring ut i klassene torsdag 12.mars.

Elevtransport

Elevene reiser hjem til vanlig tid torsdag 12. mars.

Fraværsføring

Ansvarlig lærer fører fravær på vanlig måte etter elevers deltakelse på digitale plattformer. Ingen elever gis fravær fredag 13. mars.

Publisert:

12.03.2020

Oppdatert:

01.11.2023 kl.11:48