no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Corona og konsekvenser for opplæringa

Oppdatert informasjon om coronasituasjonens betydning for våre elever

Publisert:

10.11.2020

Oppdatert:

10.11.2020 kl.14:56

På denne siden finner du oppdatert informasjon om våre tiltak relatert til coronasituasjonen

Informasjon pr 10.11.20

Økt smitte og nye nasjonale smitteverntiltak har gjort at flere videregående skoler de siste dagene har gått fra gult til rødt nivå i trafikklysmodellen.
I løpet av de neste dagene vil tiltaksnivået ved enkelte skoler justeres på nytt.
Det er de kommunale smittevernmyndighetene i kommunen der skolen ligger som avgjør hvilket tiltaksnivå den enkelte videregående skole skal ha. Dette vurderes fortløpende, og kan endres på kort varsel. Oppdatert informasjon om hvilket tiltaksnivå som innføres ved den enkelte skole, og hvordan dette påvirker undervisningen, vil bli gitt til elever og foresatte på skolenes egne hjemmesider og i deres etablerte kommunikasjonskanaler.

Bakgrunn for justering av tiltaksnivå

Bakgrunnen for at enkelte skoler nå går tilbake på gult nivå, er at det i helgen ble presisert fra nasjonalt hold at smitteverntiltakene skal påvirke barn og unges hverdag i minst mulig grad. Tiltak på rødt nivå er inngripende og begrenser barn og unges rett til utdanning. Rødt tiltaksnivå skal derfor benyttes i minst mulig grad, kun når tiltak på gult nivå ikke er mulig å gjennomføre og med kortest mulig varighet.
I Vestfold og Telemark er det i kveld fem skoler på rødt nivå:
Greveskogen videregående skole
Re videregående skole
Færder videregående skole
Melsom videregående skole
Sandefjord videregående skole
De øvrige videregående skolene i Vestfold og Telemark er på gult nivå i trafikklysmodellen.

Generelt om tiltak på gult nivå

Tiltak på gult nivå innebærer følgende:
Du skal ikke møte på skolen om du er syk.
 • Gode hygieneregler skal overholdes
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Hele skoleklasser kan ha undervisning sammen
 • Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/-grupper
 • Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig
 • Utenfor klasserommet oppfordres elever og ansatte til å holde 1 meters avstand i alle situasjoner
 • Unngår trengsel og store samlinger

Generelt om tiltak på rødt nivå

Rødt nivå i trafikklysmodellen innebærer

 • ikke at skolene stenger eller at det innføres hjemmeskole.
 • Tiltak iverksettes for å begrense fysisk kontakt slik at man unngår stengte skoler.
 • På rødt nivå gjelder 1 meters reglen også inne i klasserommene
 • Rødt tiltaksnivå innføres kun der det viser seg at det ikke er mulig å overholde tiltak på gult nivå.
 • Full hjemmeskole innføres kun dersom skolene må stenge.
Tiltak på rødt nivå vil bli tilpasset av den enkelte skole, men innebærer i hovedsak at det vil kunne innføres alternative undervisningsopplegg i mindre grupper og en økt grad av digital undervisning.
Det anbefales at elever og foresatte jevnlig holder seg oppdatert om situasjonen ved sin skole.

Skolens konkrete planer

Færder videregående skole viderefører planer basert på erfaringer fra våren 2020. Hver avdelingsleder har lagt inn i skjema under når de forskjellige klassene har undervisning på skolen og når de har fjernundervisning.