no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Aktuelle nettsider for videre utdanning

samordnaopptak.no 

Informasjon om studiemuligheter og opptakskrav ved universiteter og høgskoler.

norge.no 

Informasjon om utdanningsinstitusjoner i Norge.

utdanning.no 

Informasjon om utdanningsmuligheter i Norge.

nokut.no 

Nasjonalt organ for kvalitetssikring av utdanning i utlandet.

aetat.no 

Gir informasjon om jobbmuligheter og inneholder interesse- og yrkesvalgtester.

studievalg.no 

Gir informasjon om studiemuligheter i Norge og i utlandet.

bjorknes.no 

Privat videregående skole i Oslo for de som ønsker å ta opp fag.

you-portalen.no  

Digitalt verktøy for yrkes- og utdanningsveiledning.

siu.no

Senter for internasjonalisering og høyere utdanning i utlandet.

Høgskoler og universiteter i Norge

Universitetet i Oslo

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Sørøst-Norge

Nord Universitet

Norges arkitiske Universitet

NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NTNU Norges teknisk-vitenskapelige universitet

Det teologiske menighetsfakultet (MF)

OsloMet

Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Innlandet

Høgskulen på Vestlandet

Høgskolen i Molde

Høgskulen i Volda

Politihøgskolen

Vitenskapelige høgskoler

Arkitektur- og desinghøgskolen i Oslo

Norges handelshøgskole i Bergen

Norges idrettshøgskole i Oslo

Norges Musikkhøgskole i Oslo

Norges Veterinærhøgskole i Oslo

Kunsthøgskolen i Oslo

Kunsthøgskolen i Bergen

Private høgskoler og utdanningsinstitusjoner

Den norske balletthøyskole

Handelshøgskolen BI

Sonans Utdanning

NLA Høgskolen, Bergen

NISS - Nordisk institutt for scene og studio

Noroff - Kreative studier innen film, TV, design og IT

NKI - Nettstudier

Treider - administrativ og yrkesrettet utdanning

Utdanning i forsvaret

forsvarets nettsider  kan du finne mye nyttig informasjon om de muligheter du har å utdanne deg der.

Folkehøgskoler

Oversikt og skoler i Skandinavia:

Folkehøgskoler i Norge

Folkehøgskoler i Sverige

Folkehøgskoler i Danmark

Publisert:

19.06.2020

Oppdatert:

31.03.2022 kl.12:31