no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Informasjon om elevtjenester

Rådgivning

 

Den enkelte elev har rett til to ulike former for nødvendig rådgivning: sosialpedagogisk rådgiving og utdannings- og yrkesrådgiving. Rådgiverne er lærere med faglig kompetanse innen sosialpedagogikk, kommunikasjon og utdannings- og yrkesveiledning. Vi ønsker å bidra til at alle elever får en best mulig skolehverdag.

Skolens fire rådgivere er Elin Tallay, Monica Jøsendal, Vanessa Aidijervi og Kamilla Nordby. Rådgiverne er tilknyttet ulike utdanningsprogram. 

Sosialpedagogisk rådgivning

 

Den enkelte eleven har rett til nødvendig rådgivning om sosiale spørsmål. Formålet med den sosialpedagogiske rådgivningen er å medvirke til at den enkelte eleven finner seg til rette i opplæringen og å hjelpe eleven med personlige, sosiale og emosjonelle vansker som kan ha betydning for opplæringen og elevens sosiale forhold på skolen.

 • Dette er noe vi kan bidra med:
 • Samtaler/oppfølging av elever som har personlige eller sosiale vansker
 • Kartlegge problemer og omfanget av disse
 • Hjelp til å fullføre og bestå opplæringen
 • Tilrettelegging av skolehverdagen
 • Finne de rette hjelpeinstansene og formidle kontakt med disse
 • Arbeide for å fremme det psykososiale miljøet på skolen

Skolen har tett kontakt og samarbeid med foresatte og hjelpeinstanser internt (utvidet elevtjenesteteam) og eksternt. Eleven skal bli møtt med respekt av personalet på skolen i forhold til sine sosiale, personlige og emosjonelle problemer.

Yrkes- og utdanningsveiledning

 

Den enkelte eleven har rett til rådgivning om utdanning, yrkestilbud og yrkesvalg. Rådgivningen skjer i tett samarbeid med ulike aktører på skolen. Målet er å veilede den enkelte elev med å finne sin vei gjennom utdanningssystemet til et yrke og en fremtid som passer for seg.

 • Fagvalg og valg av programområde/utdanningsprogram.
 • Systematisk veiledning av elever i tett samarbeid med blant annet kontaktlærere, faglærere og andre aktører.
 • Oppdatert informasjon om yrkesområder og arbeidsmarkedet lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
 • Oppdatert informasjon om utdanningsveier i Norge og i andre land.
 • Opplæring i å finne og å orientere seg i informasjon og i bruk av veiledningsverktøy.
 • Informasjon om søknadsfrister, inntaksvilkår og finansieringsordninger.
 • Opplæring og veiledning i jobbsøking og andre søknadsprosedyrer.
 • Veiledningen foregår klassevis, i grupper og gjennom individuelle samtaler.

 

 

 

Publisert: 30.04.2020 Oppdatert: 01.04.2022 kl.12:40