no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Nordisk samarbeid ved Færder vgs.

Elevene fra alle fire land i gang med blikjentaktivitet
Elevenes første møte i København

Publisert:

21.02.2020

Oppdatert:

02.02.2023 kl.13:21

FN's bærekraftmål som utgangspunkt for nordisk samarbeid.
Projektet er et samarbeid mellom elever og lærere på 4 videregående skoler: Gladsaxe i Danmark,  Sundsvall i Sverige, Tønsberg i Norge og Thorshavn på Færøyene. Det er 24 deltagende elever i alderen 16-18 år fra hvert land, og projektetperioden er skoleårene 2021-2022 og 2022-2023.

Prosjektet har valgt FN’s 17 verdensmål som en overordna ramme, dels pga. relevans og dels fordi de videregående skolene ønsker å samarbeide for å utvikle og styrke sitt lokale arbeide med bærekraftmålene.
I tillegg er dette temaer, som opptar både våre elever og lærere.

Det er viktig at spesielt elevene opplever at samarbeid omkring løsninger av internasjonale problemstillinger er helt avgjørende, og at de selv kan være en del av løsningen, noe som gir mestringsfølelse.
Elevene skal arbeide med formidling av kunnskap om bærekraftmålene og de skal utarbeide digitalt materiale på deltagerlandenes språk.
Dette materialet skal brukes til informasjon og kunnskapsspredning på egne skoler.