no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Opplæring i kriminalomsorgen (OIK)

Den som soner i et norsk fengsel, har samme rettigheter til opplæring som man ville hatt utenfor murene.

Færder videregående skole 

Færder videregående skole i Tønsberg er ansvarlig for Opplæring innenfor kriminalomsorgen i Søndre Vestfold fengsel, Berg avdeling og Larvik avdeling, og Sem fengsel. Vi har også ansvaret for en oppfølgingsklasse, Utsikten, som ligger i på Søndre Berg, i Tønsberg. 

Sem fengsel 

Sem fengsel er en enhet med høyt sikkerhetsnivå med 62 plasser for menn. 

Søndre Vestfold fengsel, Berg avdeling 

Berg avdeling er en enhet med lavere sikkerhetsnivå med 48 plasser for menn. 

Søndre Vestfold fengsel, Larvik avdeling 

Larvik er et fengsel med høyere sikkerhetsnivå med 16 plasser for unge, ofte førstegangssonende menn i alderen 18-23 år (i kortere perioder også innsatte fra 15 til 18 år).

Den som soner i et norsk fengsel, har samme rettigheter til opplæring som man ville hatt utenfor murene. Skolen har undervisning både på grunnskolenivå og videregående nivå.
Det er undervisning i fellesfag og yrkesfag, og praktisk opplæring skjer i samarbeid med kriminalomsorgens arbeidsdrift. Vi legger til rette for opplæring for alle som vil, så langt det er plass.

Fengslene og oppfølgingsklassen har flere ulikheter, men følgende tilbys på alle enhetene: 

  • Fellesfag innen studieforberedende og yrkesforberedende programmer 
  • Karriereveiledning 
  • Veiledning og oppfølging av privatister 
  • Kurs og prosjekt hentet fra ulike programfag 

Høyere utdanning ligger utenfor rettighetene i Opplæringsloven og er utenfor skolens ansvar. Dersom innsatte har behov for dette, kan skoleavdelingen legge til rette for studenter i samarbeid med kriminalomsorgen. Denne tilretteleggingen kan være en studieplass, kontakt med studiestedet etc.  

Utsikten oppfølgingsklasse

Oppfølgingsklassen ligger i et bolighus utenfor Tønsberg, og er et tilbud til voksne som ønsker tett oppfølging av skolefag og hjelp til å mestre hverdagen. På Utsikten gir vi opplæring og veiledning som er individuelt tilpasset. Du kan være elev på Utsikten i et enkeltfag noen timer i uka, eller ha full uke, med flere fag og kurs. Vi lager og spiser lunsj sammen hver dag, og dyrker egne grønnsaker. Hver jul arrangerer vi et lite julemarked der inntektene går uavkortet til skolemateriell i Chichiri fengsel i Malawi. 

Målgruppen er personer som: 

  • Soner fengselsstraff i form av elektronisk kontroll eller annen §16-soning 
  • Soner fengselsstraff i institusjon (§12) 
  • Er prøveløslatt med eller uten vilkår 
  • Har sonet ferdig fengselsstraff 
  • Er dømt til Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND) 
  • Er dømt til samfunnsstraff 

Telefon til Utsikten 468 87 425
Koordinator Kenneth Jansen

http://www.utvei.no/tilbakeforing/oppfolgingsklasser 

 

 

Publisert: 16.06.2020 Oppdatert: 14.10.2022 kl.10:10