no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Holmestrand videregående skole

I fokus

Bøker

Utdanningsvalg

16. og 23. april kommer det elever på 9.trinn fra Gjøklep ungdomsskole, Hof skole og Klokkerjordet skole for å se og få informasjon om Holmestrand vgs. Velkommen!

RusUng - ny ungdomveileder på skolen

Har du spørsmål om rusmidler eller avhengighet? Har du utfordringer med rusmidler, eller har du en venn du er bekymret for? Kontakt ungdomsveileder Anja Tindvik på telefon, gjerne sms, 47634196, eller stikk innom henne, Hun er på skolen onsdager, men kan også komme andre dager.

FNs bærekraftsmål og Miljøfyrtårn - fra visjon til handling

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Les om hvordan vi implementerer målene i vårt arbeid.

Kalender