no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Teknologi- og industrifag

Mange muligeheter!

Er teknologi- og industrifag noe for deg?

Du lærer

 • om produksjonsplanlegging og produksjonsprosesser
 • om automatisering og programmering av roboter
 • om maskiner og produksjonsutstyr
 • om kjøretøy og transport
 • om kjemiske prosesser og kjemiteknikk
 • om helse, miljø og sikkerhet

Du bør være

 • praktisk anlagt og ha godt håndlag
 • selvstendig og nøyaktig
 • interessert i ny teknologi

Du kan bli

 • aluminiumskonstruktør, sveiser eller platearbeider
 • verktøymaker eller finmekaniker
 • faglaborant eller operatør i kjemisk prosessindustri
 • industrisyer, operatør i trikotasje eller vaskerioperatør
 • bilskadereparatør, bilmekaniker eller billakkerer
 • logistikkoperatør eller yrkessjåfør
 • anleggsmaskin-, landbruksmaskin- eller motormekaniker
 • bore- eller brønnoperatør
 • matros eller motormann
  Se alle yrker og kompetanser

Arbeidssteder

 • teknisk og elektromekanisk industri
 • skipsindustrien eller bilindustrien
 • kjemisk prosessindustri eller tekoindustrien
 • bilbransjen eller oljebransjen
 • vare- eller transportbedrifter
Beskrivelsen er hentet fra vilbli.no

På Holmestrand vgs. tilbys vg1 teknologi- og industrifag.

Her kan du lese mer om studietilbudet og hvilke muligheter det er for vg2-tilbud ved andre skoler.
Teknologi- og industrifag gir etterspurt kompetanse hos det lokale næringslivet i vårt distrikt.

Har du spørsmål om dette studietilbudet, ta kontakt med avdelingsleder for yrkesfag Thor Becker, tlf.: 93024957 eller e-post: thor.becker@vtfk.no.

Publisert: 19.06.2020 Oppdatert: 24.02.2023 kl.14:53