no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Skolebevis / It's Me ID

Informasjon om

http://www2.itsmeid.no/

ID-kort for videregående og grunnskole

It’s Me Id dekker behovet skolen har for ID-kort til elever og ansatte. Skolen har full kontroll på alle ledd i prosessen, som bilde, digitalt ID-kort, fysisk ID-kort, bilder til administrasjonssystemet, låssystemer, follow me print teknologi og katalog. Sikker innlogging gjennom Feide. It’s Me Id er også bygd opp, slik at det tar høyde for det nye direktivet GDPR fra EU. It’s Me Id er med skolen hele veien, slik at de får det produktet som er avtalt til rett tid og på en sikker måte.

Publisert: 30.04.2020 Oppdatert: 09.09.2022 kl.11:10