no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Studiespesialisering

På studiespesialiserende utdanningsprogram blir elevene forberedt til høyere utdanning og får generell studiekompetanse etter tre år.

Er studiespesialisering noe for deg?

Du velger fordypning innen

Du lærer 

Avhengig av dine fagvalg:
 • matematikk og andre realfag
 • ledelse og økonomi
 • historie, politikk og psykologi
 • språk
 • andre teoretiske fag

Du bør være

 • interessert i å arbeide med teoretiske fag
 • samarbeidsvillig, strukturert og selvdisiplinert
 • interessert i å skrive eller regne
 • interessert i kultur- og samfunnsforhold

Du oppnår

 • studiekompetanse og kan ta høyere utdanning
Hvis du tar høyere utdanning, kan du blant annet bli
 • sykepleier, lege eller veterinær
 • ingeniør, jurist eller økonom
 • lærer, psykolog eller forsker
  Du kan også utdanne deg til andre yrker – med generell studiekompetanse kan du søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter.
Arbeidssteder kan være
 • sykehus, domstol, politistasjon eller kommuneadministrasjon
 • advokatkontor, konsulentselskap eller ingeniørbedrift
 • barnehage, skole eller universitet
Beskrivelsen er hentet fra vilbli.no

Med generell studiekompetanse kan elevene søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter.

På studiespesialisering er normalordningen at elevene har fellesfag på første årstrinn. På andre og tredje årstrinn velger de fordypningsfag innen realfag eller eller språk, samfunnsfag og økonomi. Elevene bør være interessert i å arbeide med teoretiske fag og være strukturert og selvdisiplinert.

Elever på studiespesialisering kan velge mellom mange ulike fordypningsfag på andre og tredje årstrinn. Halvparten av timene i uka disse to årene er til valg. Matematikk kan være fordypningsfag både på språk, samfunn og økonomi og på realfag.

Noen studier krever at elevene har visse realfag. Dette kalles spesiell studiekompetanse. Ingeniør-, realfag- og medisinske studier krever spesiell studiekompetanse.

Realfag

På kjemilaben

Med realfag i bagasjen får du muligheten til å ta mange interessante studier.

Er du opptatt av natur og naturvitenskap, tall og teknologi? Ved å velge realfag, får du rikelig med muligheter til å dyrke dine interesser både på videregående skole og gjennom høyere studier i Norge og utlandet.

Realfagene er et nasjonalt satsingsområde. Disse fagene er viktige for kunnskapsutviklingen og dermed samfunnsutviklingen i vår del av verden.

På Holmestrand tilbyr vi følgende realfag:

Språk, samfunnsfag og økonomi

Digital undervisning

Fagene i dette programområdet gir deg innsikt i aktuelle områder som politikk, økonomi og hvordan samfunnet vårt fungerer. Språkkunnskaper er av avgjørende betydning for deltakelse i internasjonalt næringsliv, høyere utdanning og opphold i utlandet.

Du får også et godt grunnlag for videre studier innen en rekke fagområder ved universiteter og høgskoler.

På Holmestrand tilbyr vi følgende fag fra dette programområdet:

Obligatorisk fremmedspråk

Fremmedspråk er obligatorisk på studieforberedende utdanningsprogram. Har man ikke hatt språk i ungdomstrinnet må man ha fremmedspråk alle tre årene på videregående. Har man hatt språk på ungdomstrinnet og har karakter fra 10.trinn, må man ha fremmedspråk i Vg1 og Vg2. Man kan også bytte fremmedspråk når man kommer på videregående, og likevel ha bare to år med obligatorisk fremmedspråk.

61 prosent av elevene i videregående opplæring fortsetter med det  samme  fremmedspråket  de  hadde  på  ungdomstrinnet. 20  prosent  av  elevene  begynner  med  et  nytt  språk,  og like mange hadde ikke fremmedspråk på ungdomstrinnet og må ta fremmedspråk over tre år.

Når det gjelder obligatorisk fremmedspråk tilbyr vi følgende språk og nivåer:

Mer om obligatorisk fremmedspråk

Fritak fra fremmedspråk

 

Valg av programfag

Valg av programfag gjøres i februar hvert år for det kommende skoleåret, men det er mulig å bytte til annet fag innen 2 uker etter skolestart.

Ekstrapoeng

For enkelte fag på studiespesialisering kan du tjene opp ekstrapoeng som kommer på vitnemålet.

Alle realfag gir 1/2 ekstrapoeng, bortsett fra R2 og fysikk2 som gir ett helt ekstrapoeng hver.

Alle språkfag på nivå 1 og nivå som du velger som programfag gir 1/2 ekstrapoeng. Språkfag på nivå 3 gir ett helt ekstrapoeng.

Dette gjelder BARE valgte programfag, ikke obligatoriske språk- eller matematikkfag.

På Samordna opptak kan du lese mer om poengberegningen.

 

Publisert: 31.10.2017 Oppdatert: 18.12.2023 kl.15:08