no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Branninnstruks

Branninstruks Holmestrand videregående skole, Hvitstein

Den som oppdager brann på skolens område slår straks alarm. Brannmeldere er plassert i korridorene. De betjenes ved å slå i stykker glasset.
Brannalarmen står i direkte kontakt med Vestviken 110 IKS. Ved brannalarm ringer brannvarslingsklokkene en rekke korte støt.

Straks brannalarmen går, forlater elevene sine arbeidsplasser og samles ved klasserommets utgangsdøren. Læreren stiller seg med ryggen mot døren for å hindre panikk. Klassen marsjerer så rolig ut, med tillitseleven først. Gruppene skal ikke ta med seg noe ut (skolesaker, yttertøy, redskaper). Læreren går sist, ser etter at alle blir med og påser at vinduer og dører er lukket. Skulle den vanlige utgangen være sperret, må læreren vurdere på hvilken måte elevene skal komme seg ut.

Ved brannalarm fører læreren gruppen til samlingsplassen, som er ved grått garasjeanlegg nord for skolens bygg, mot hovedbygg. Lærer og tillitselev påser at alle er med. Det foretas opptelling. Lærer avgir melding til leder for samlingsplass (har på seg gul refleks-vest) om at alle er blitt med ut.

Ansatte som ikke har ansvar for elevgrupper når brannalarm utløses, går rett til branntavle ved hovedinngang der de som kommer først til stedet får utdelt kort med oversikt over hvilket område som skal sjekkes. Dersom ansvarlig for utdeling har forlatt stedet, møter ansatte umiddelbart ved samlingsplass ute. Etasjevakter går gjennom sine respektive ansvarsområder for å sjekke at det ikke er personer igjen i bygget og at dører og vinduer er lukket. Deretter melder de fra til brannvernleder på samlingsplass. Brannvernleder bærer gul refleksvest. Ingen må forlate samlingsplassen uten at det er gitt beskjed.

Ansatte og elever som oppholder seg på arbeidsrom/personalrom eller andre steder i bygget, forflytter seg straks til samlingsplassen og melder fra til lærer om ankomst for registrering.

De som kjenner til innretninger eller stoffer som kan være eksplosjonsfarlige ved brann, melder straks fra til brannvernleder om dette, etter at gruppen er kommet til samlingsplassen.

Publisert:

15.06.2020

Oppdatert:

09.09.2022 kl.11:10