no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Skolen stenger

Viktig melding til elever og foresatte. Regjeringen har forlenget tiltaket med stengte skoler til etter påske og med delvis åpning for yrkesfagselever på vg2 og vg3 mandag 27. april.

Delvis åpning av skolene mandag 27. april

Fylkesrådmannen v/beredskapsledelsen i Vestfold og Telemark fylkeskommune har etter regjeringens kunngjøring i dag, besluttet at det blir en delvis oppstart av de videregående skolene i vår region fra mandag 27. april. Les mer om delvis åpning av skolene på Vestfold og Telemark fylkeskommunes hjemmesider.

Vi vil komme med ytterligere lokal informasjon om organiseringen ved Holmestrand videregående skole i tiden fremover.

Her finner du nyttig informasjon om skoleskyss gos smittevern i tida med devis åpning av skolene

Alle skriftlige eksamener for elever på videregående skole er avlyst

Regjeringen har besluttet å avlyse alle skriftlige eksamener i videregående skole våren 2020. Alle elever får vitnemål selv om eksamen avlyses. Kunnskapsdepartementet vil vurdere om det vil være mulig å gjennomføre muntlig eksamen. Kunnskapsdepartementet ser også på mulige løsninger for at privatistene skal kunne ta eksamen.

Om standpunktkarakter:

Halvårsvurderingen som ble satt til jul skal ikke alene være grunnlag for vurderingen av standpunktkarakteren. Halvårsvurderingen er en del av underveisvurderingen, og skal både gi informasjon om hva eleven mestrer etter kompetansemålene i læreplanen, og gi veiledning om hvordan eleven kan øke kompetansen i faget. Denne karakteren beskriver kompetansen eleven har nådd ut fra det som er forventet på tidspunktet for vurderingen.

Standpunktkarakterer i fag blir gitt ved avslutningen av opplæringen, og skal føres på vitnemålet. Normalt skal skolene sette standpunkt de siste én til to månedene med opplæring i faget. Nå anbefaler utdanningsdirektoratet at lærerne begynner å jobbe med vurderingsgrunnlaget til standpunkt så snart det lar seg gjøre.

Elevene skal ha standpunktkarakter i orden og adferd. Det vil gjøres en helhetlig vurdering av elevens orden og adferd frem til avslutningen av opplæringen. Hvis det ikke er klare avvik fra vanlig orden eller adferd skal eleven ha karakteren God.

Digital undervisning

Lærere legger opp til digital undervisning i sine fag og bruker Microsoft Teams for Education som kommunikasjons- og undervisningsverktøy med elevene. Her har vi samlet noen veiledninger som skal gjøre det enklere for deg å komme i gang:

Logg på Teams for første gang
Laste ned appen
Innføring i Teams
Delta på et videomøte


Dersom du får beskjed om å logge deg på skriver du brukernavnet ditt @skole.vtfk.no. Passordet er det samme som du bruker på PC-en.

Følg med på hjemmesiden vår og på Vestfold og Telemark fylkeskommunes hjemmesider for oppdatert informasjon.

Publisert:

09.03.2020

Oppdatert:

17.09.2020 kl.17:17