no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Generelle retningslinjer for skoleskyss og smittevern

Foto: Terje Sælen, Flickr

Av:

Michelle S. Wirgenes

Publisert:

27.04.2020

Oppdatert:

17.09.2020 kl.17:17

I Veiledere om smittevern for skolene under covid-19 utbruddet 2020 uttaler Utdanningsdirektoratet følgende: Ved bruk av skoleskyss, bør elevene sitte med minst et setes mellomrom. For eksempel kan det på en buss med 4 sitteplasser per rad, sitte to barn per rad med alternerende vindu/midtgang. Dette innebærer at man i praksis legger opp til at det skal være ca. 1 meters avstand mellom skoleelevene.

Les fullstendige retningslinjer for skoleskyss og smittevern her. (dokumentet er datert 24.4.2020)