no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Informasjon om trusselhåndtering for videregående skoler i Vestfold og Telemark fylkeskommune (oppdateres)

Skoler, firmaer og enkeltpersoner over hele landet mottok forrige uke trusler via ulike nettsteder. Politiet anbefaler alle skoler å opprettholde normal drift og aktivitet. For de videregående skolene i Vestfold og Telemark fylkeskommune betyr det at opplæringen fortsatt vil gå som normalt.

Selv om truslene ikke er vurdert som reelle, forstår vi at dette er ubehagelig for foresatte og elever. Skolene har beredskap for å håndtere elevers reaksjoner på situasjonen. Vi trenger hjelp fra foresatte til å forklare elevene det store bildet, og å bidra til en så normal situasjon som mulig. Dersom enkelte elever har sterke følelsesmessige reaksjoner på truslene, er det viktig at skolen kontaktes. Alle skolene har beredskapsplaner med rutiner for kommunikasjon ved forskjellige hendelser. Siden denne situasjonen ikke er vurdert som reell av politiet, har vi forsøkt å informere om situasjonen uten å skape frykt. Ved reelle trusler eller hendelser vil elever og foresatte varsles direkte. Elever og foresatte som har spørsmål rundt den enkelte skoles varslingsrutiner, kan kontakte rektor.

Publisert:

23.01.2020

Oppdatert:

17.09.2020 kl.17:17