no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Klage på standpunktkarakter

Oppdatert informasjon om klage på standpunktkarakter. Kun digitalt skjema skal benyttes.

Informasjon om klage på standpunkt finnes på fylkeskommunens nettsider under Regler og rettigheter: https://www.vtfk.no/reglerogrettigheter

En elev som vil klage på standpunktkarakteren, skal bruke digitalt skjema: Klage - vurdering/manglende vurdering

Det er viktig at alle følger denne prosedyren. Kun denne fremgangsmåten for levering av klage på standpunktkarakter skal benyttes.

Standpunktkarakterene skal offentliggjøres 12. juni og klagefristen er 10 dager.

Av:

Michelle S. Wirgenes

Publisert:

02.06.2020

Oppdatert:

17.09.2020 kl.17:17