no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Nå kan du nominere kandidater til ansattprisen 2019


Av:

Michelle S. Wirgenes

Publisert:

11.02.2019

Oppdatert:

17.09.2020 kl.17:17

Hovedutvalget for utdanning vedtok høsten 2017 å innføre en pris til en ansatt som gjør noe ekstraordinært for læringsmiljøet. Dette er andre året hvor ansattprisen deles ut. Kjenner du en ansatt som fortjener prisen? Frist for å nominere er 1. april.

Kriterier

Ansattprisen skal gå til en ansatt som gjør noe ekstraordinært for læringsmiljøet på skolen. En person som gjennom sin væremåte og/eller ekstrainnsats skiller seg ut og er en pådriver for ungdommenes livsmestring. Dette kan vise seg gjennom hvordan han/hun:

-bidrar til et positivt og godt skolemiljø

-bygger gode og positive relasjoner til elevene: ser dem, bryr seg og gjør dem trygge

-bidrar til å forebygge utenforskap, mobbing og krenkelser

-ser elevene, følger dem opp og gjør noe for dem som trenger hjelp og støtte

-bidrar til økt opplevelse av livsmestring hos elevene

-samarbeider med elevene og kollegaer om tiltak for å øke elevenes livsmestring (f.eks helse- og trivselsfremmende tiltak)

Hvordan nomineres kandidatene?

Dersom man ønsker å nominere en kandidat, gjør man dette ved å gi en beskrivelse på hvorfor kanditaten oppfyller kriteriene sitert ovenfor. Nominasjoner kan meldes til rektor, Camilla Reidunsdatter Andreassen innen 1. april.

Hver skole har en egen intern jury på skolen sammensatt av medlemmer fra elevrådet og skolemiljøutvalget (SMU). Den interne juryen tar imot nominasjoner på ansatte ved deres skole og velger ut én kandidat fra skolen som sendes videre til hovedjuryen i fylket. Hovedjuryen består av én representant fra hver av skolenes SMU som til slutt avgjør hvem som får ansattprisen 2019.