no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Skoleskyss og smittevern

I Vestfold og Telemark er det lave smittetall og derfor ikke behov for en anbefaling om bruk av munnbind på kollektivtrafikk. Foto: Michael Erhardsson / Mostphotos

Utdanningsdirektoratet og Folkehelseinstituttet har laget trafikklysmodeller for nivåinndeling av smitteverntiltak for skoler, skoleskyss og kollektivtransport. Ifølge Helsedirektoratet er vi p.t på gult nivå for kollektivtrafikk.

Trafikklysmodellen innebærer at helsemyndighetene avgjør om regioner eller kommuner skal være i kategorien grønn, gul eller rød, og dermed hvilke smittetiltak som til enhver tid skal gjelde. Inntil videre er det nasjonale myndigheter som avgjør hvilken kategori regioner eller kommuner befinner seg i.  Ved endringer i smitteverntiltak og kategori av trafikklysnivå vil veileder bli oppdatert.  

Det er fortsatt viktig at foresatte og elever legger til rette for at så mange som mulig går, sykler eller bruker andre måter å komme seg til eller fra skole på, hvis de har mulighet til det. Elever som må benytte seg av skoleskyss med buss, minibuss eller taxi, kan det. Det er viktig å vise hensyn og følge gjeldene retningslinjer til enhver tid.  

Bruk av munnbind på kollektivtransport

Pr. i dag er det anbefaling om å benytte munnbind for reiser med kollektivtrafikk i Oslo, til og fra Oslo samt i Indre Østfold. I Vestfold og Telemark er det lave smittetall og derfor ikke behov for en anbefaling om bruk av munnbind på kollektivtrafikk p.t.  

Dersom dette skulle endre seg i vårt fylke så er det viktig å informere at FHI anbefaler at barn på 7.klassetrinn og yngre (under 12-13 år) ikke skal bruke munnbind.  

Transport og skoleskyss, Gult nivå

  • Bruk av offentlig transport til og fra skolen begrenses der det er mulig.
  • Ved bruk av offentlig transport, bør elevene holde avstand til andre.
  • Skoleturer som innebærer tett ansamling av elever i store grupper og på offentlige transportmidler bør begrenses.
  • Elever som er avhengig av skoleskyss, kan ta buss eller annen transport for å komme seg til og fra skolen. Elever kan sitte eller stå sammen på bussen, men bør holde avstand til andre reisende. Unngå kontakt ansikt til ansikt i størst mulig grad.
  • Elevene må holde avstand mens de venter på bussen/annet transportmiddel.

Skoleskyss med ordinær buss, Gult nivå

Skolekort skal medbringes på reisen og registreres foran hos sjåfør på busser som har påstigning via fordør. I enkelte områder kan det fortsatt være påstigning via bakdør. Den første seteraden skal ikke benyttes.  

Elever kan sitte sammen skulder til skulder, men bør holde avstand til andre reisende. Unngå kontakt ansikt til ansikt i størst mulig grad.

Ved bruk av ståplasser anbefaler vi at man unngår å stå ansikt til ansikt, holder avstand og fordeler seg utover i bussen.Avstigning via bakdør.

Elever som har behov for assistanse for å komme om bord med rullestol o.l., vil få hjelp av sjåføren til å legge ned lem/heis, men sjåføren vil prøve å unngå nærkontakt og holde avstand så langt det lar seg gjøre. Eleven kan om han/hun ønsker medbringe en assistent/ledsager som kan hjelpe, assistenten/ledsageren reiser gratis.

Tilrettelagt skyss, Gult nivå 

For transport som gjennomføres med minibusser:  

Inngang via fordør. Sjåføren bør gå ut av bussen før passasjerer går inn. Fremste seterad bør ikke benyttes. Elever kan sitte sammen skulder til skulder, men bør unngå kontakt ansikt til ansikt i størst mulig grad.

Elever som har behov for assistanse med festing av rullestol o.l., får dette fra sjåfør, men sjåføren vil prøve å unngå nærkontakt og holde avstand så langt det lar seg gjøre. Eleven kan om han/hun ønsker medbringe en assistent/ledsager som kan hjelpe, assistenten/ledsageren reiser gratis.

For transport som gjennomføres med taxi:

I ordinær bil kan elever sitte skulder til skulder. Baksetet bør benyttes.  

Samarbeid for å etterleve smitteverntiltakene

  • Det er ønskelig at skolen og foresatte bidrar slik at elevene er kjent med smitteverntiltakene.
  • Skolen og foresatte oppfordres til å legge til rette for en forsvarlig av/påstigning av elevene.
  • Skolen og foresatte oppfordres til å feste setebelte på elever som trenger hjelp til dette.


Generelle retningslinjer - SKOLESKYSS OG SMITTEVERN

Publisert:

21.08.2020

Oppdatert:

17.09.2020 kl.17:17