no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Til deg som har ungdom - til foresatte

All ungdom er i kontakt med rusmidler på en eller annen måte i løpet av ungdomstida si. Direkte eller indirekte. På fest, hjemme, sosiale sammenhenger, via sosiale medier, på skolen.

Hvordan er dagens rusbruk annerledes enn da du var ungdom?

  • Hva unge ruser seg på har endret seg - de drikker fremdeles mest alkohol, men det finnes mange ulovlige rusmidler som ikke eksisterte før

  • Ungdommer kommer lettere i kontakt med illegale rusmidler enn før. Sosiale medier gjør rusmidlene raskere og lettere tigjengelig

  • Mer synlig bruk av rusmidler – ungdom blir oftere enn før tilbudt ulovlige rusmidler og de ser oftere ulovlige rusmidler som brukes på fest og på byen. 

  • Ungdoms holdninger til ulovlige rusmidler har endret seg og det oppleves mer normalt.

  • Etter lang tid med diskusjon rundt mulig rusreform og politiets nye rolle er det vanskelig for ungdom å vite hva som er lov og ikke lov

Myter om ungdom og rus

Det gjelder ikke mitt barn og vår familie

Rusbruk er ikke forbeholdt noen ungdomsgrupper. Det er lett å tenke at egne barn ikke kunne finne på å ruse seg på noe ulovlig. Også ressurssterke ungdom med ressurssterke familier og foresatte ruser seg. 

Ungdom ruser seg fordi de har problemer

Det finnes mange grunner til å ruse seg. Noen ruser seg fordi det er spennede og de vil gjøre festen eller livet enda kulere, mens andre ruser seg for å takle livet. Mange ungdom som bruker ulovlige rusmidler ser ikke på sitt bruk som problematisk, men som normalt, nesten på lik linje som alkoholbruk.

Ungdom som går på skolen, trives godt og presterer godt ruser seg ikke

Ulovlige rusmidler er ikke forbeholdt ungdommer og elever som ikke møter opp på skolen eller som ikke mestrer skolen. Også elever som presterer godt og satser på skole og utdanning ruser seg.

Min ungdom driver med sport, så jeg trenger ikke bekymre meg for rus

Det å drive med idrett kan være en beskyttende faktor med tanke på rusbruk, men også ungdommer som trener mye og driver med organisert idrett ruser seg.

Hvordan kan du snakke med din ungdom om rus

  • Ikke still spørsmål du ikke er klar for å høre svaret til

Forbered deg på samtalen, og at du kanskje ikke får de svarene du ønsker å høre.

  • Ikke hiv deg over telefonen om du blir bekymra

Vær tilstede når ungdommen åpner opp om forhold til rus og eventuell rusbruk. Vær intereessert, nysgjerrig og vis at du bryr deg.

 

Publisert: 01.03.2024 Oppdatert: 27.06.2024 kl.14:38