no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Skoleskyss

Dette trenger du vite om skoleskyss

Fylkeskommunen har ansvar for skoleskyss til elever i grunnskolen og den videregående skolen i Vestfold. Mer informasjon finner du her:

Skoleskyss i Vestfold (VKT)

Fylkeskommunen skal sørge for en rasjonell organisering og gjennomføring av skoleskyssen, både av hensyn til økonomi og miljø.


Hva er skoleskyss?

Skoleskyss er skyss mellom hjem og skole til skolens ordinære start- og slutttid.

Skoleskyssen blir i hovedsak organisert med det ordinære kollektivtilbudet.

I tillegg blir skoleskyssen organisert med minibuss, taxi eller privat der det mangler kollektivtilbud, eller hvis eleven har dokumenterte medisinske behov for slik skyss.


Hvordan søke?

Videregående

Elever på videregående skole i Vestfold med behov for busskort, søker om skoleskyss selv via MinSkyss

Klikk her for elektronisk søknad om skoleskyss i Vestfold for videregående skole

For elever på videregående med behov for minibuss/taxi, kjøregodtgjørelse eller tog; ta kontakt med skolen din slik at de søker for deg.

Er du folkeregistrert i et annet fylke enn Vestfold? Ta kontakt med ditt hjemfylke.

 

Grunnskole

For elever på grunnskolen er det alltid skolen som søker om skyss. Har eleven behov for skyss, ta kontakt med skolen eleven går på

 

Har du spørsmål om skoleskyss kan du finne mer informasjon på https://www.vkt.no/minskyss/, sende en epost til skoleskyss@vestfoldfylke.no eller kontakte administrasjonen på skolen.

Regelverk og nettsider

Du finner gjeldene regelverk og informasjon på vkt.no

Har jeg rett på fri skyss med buss?

Elever som har mer enn 6 km mellom hjem og skole, har rett til gratis skoleskyss eller skyssgodtgjørelse. Avstanden måles langs korteste gangbare/farbare vei mellom hjem og skole. Det er ikke veien man kjører med buss/bil som måles. Avstand målt f.eks. på Gulesider og Google maps stemmer nødvendigvis ikke. Legg inn en søknad, så vil du få svar via «MinSkyss» på om du får godkjent søknad eller avslag.

Les mer om Retningslinjer for skoleskyss

Hvor får jeg tak i skolekortet?

Skolekort oppdateres hvert år så lenge det søkes om skoleskyss.

  • Ta vare på skolekortet ditt til neste skoleår
  • Ta vare på skolekortet ditt selv når du bytter skole
  • Ta vare på skolekortet ditt fra barneskolen, til ungdomsskolen til videregående

Har du busskort (elevkort) fra tidligere, SKAL dette beholdes! Det vil bli oppdatert når du har fått godkjent søknaden din.

I noen tilfeller, har man krav på skolekort på barneskolen, men ikke ungdomsskolen, og deretter krav om skolekort igjen på videregående.

Dersom kortet du hadde på barneskolen aldri ble meldt mistet eller sperret, er det dette kortet som vil oppdateres ved ny søknad på videregående skole. Dersom du ikke lengre har dette kortet, kontakt skolen din.

Det er flere som ender opp med å vente på nytt skolekort, men som venter forgjeves siden de har aktivt skolekort fra noen år tilbake. Kontakt skolen din så de får meldt kortet mistet så lager fylkeskommunen nytt kort som sendes til skolen.

Dersom du aldri har hatt fri skyss med buss før, vil du få utlevert skolekort på skolen dersom din søknad er godkjent.

Hva hvis kortet slutter å virke, blir stjålet, mistet eller ødelagt?

Når noe skjer med skolekortet ditt, må du melde fra til skolen i resepsjonen.

Dette gjelder hvis

  • du har mistet kortet
  • kortet ditt er slitt og nesten ødelagt
  • kortet ditt er stjålet
  • Kortet ikke funker på bussen

Jeg har andre spørsmål

Se om du finner svar på dine spørsmål på https://www.vkt.no/minskyss/ 

Mangler du buss på deler av strekningen mellom hjem og skole? Kontakt oss så snarlig som mulig på e-post skoleskyss@vestfoldfylke.no

Relaterte lenker

Skolebusser til og fra Re vgs 2023-24

Informasjon om tilrettelagt skyss

Helseerklæringsskjema ( fylles ut og sendes skolen i tillegg til legeerklæring)

Foreldrebekreftelse - Delt bosted

Uregelmessighet busser   Last ned og fyll ut.  Leveres på skolens kontor.

Publisert: 26.03.2020 Oppdatert: 12.04.2024 kl.09:18