no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Studiespesialisering

Har du bestemt deg for å studere? Eller vurderer du det, men har ikke bestemt deg ennå? Da bør du velge det utdanningsprogrammet som gir deg flest valgmuligheter etter videregående skole.

Er studiespesialisering noe for deg?

Du velger fordypning innen

Du lærer 

Avhengig av dine fagvalg:
 • matematikk og andre realfag
 • ledelse og økonomi
 • historie, politikk og psykologi
 • språk
 • andre teoretiske fag

Du bør være

 • interessert i å arbeide med teoretiske fag
 • samarbeidsvillig, strukturert og selvdisiplinert
 • interessert i å skrive eller regne
 • interessert i kultur- og samfunnsforhold

Du oppnår

 • studiekompetanse og kan ta høyere utdanning
Hvis du tar høyere utdanning, kan du blant annet bli
 • sykepleier, lege eller veterinær
 • ingeniør, jurist eller økonom
 • lærer, psykolog eller forsker
  Du kan også utdanne deg til andre yrker – med generell studiekompetanse kan du søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter.
Arbeidssteder kan være
 • sykehus, domstol, politistasjon eller kommuneadministrasjon
 • advokatkontor, konsulentselskap eller ingeniørbedrift
 • barnehage, skole eller universitet
Beskrivelsen er hentet fra vilbli.no

Dine mål og muligheter

 • For deg som har interesse og anlegg for teoretiske fag.
 • Forbereder deg til studier ved universiteter og høyskoler.
 • Gir deg generell eller spesiell studiekompetanse.
 • Den raskeste veien til spesiell studiekompetanse, dersom det er målet ditt.
 • Du kan velge programområde etter interesse og faglig styrke.
 • Jobbe selvstendig, og sammen med andre.

For å komme inn på de aller fleste studier, er det tilstrekkelig med generell studiekompetanse. Men noen studier krever at du har tatt bestemte fag på videregående skole, dette kalles spesiell studiekompetanse. Har du spesielle fremtidsplaner, bør du sjekke nøye hvilke fagkombinasjoner som kreves før du gjør dine valg av programområde og programfag.

Du som velger studiespesialisering bør i utgangspunktet være glad i å regne, skrive, lese, uttrykke deg muntlig og være opptatt av digital kompetanse.

Opplæringsløp

Første året på studiespesialisering har du bare fellesfag. I tillegg til fellesfagene som er i alle utdanningsprogram, for eksempel norsk, engelsk, matematikk og naturfag, har du samfunnsfag, geografi og fremmedspråk 2.

I Vg2 og Vg3 har du i tillegg til fellesfagene

 • programfag som hører til programområdet du har valgt
 • programfag som du kan velge fra eget programområde eller fra et annet programområde i studieforberedende utdanningsprogram

Les mer om våre programfag

I studieforberedende utdanningsprogram er matematikk obligatorisk på Vg2. Hvis du ikke velger fellesfaget matematikk 2P eller 2T (praktisk eller teoretisk) 3-timers fag, må du i stedet velge matematikk som programfag 5 timer i uken. Da kan du velge mellom matematikk for realfag R1 eller matematikk for samfunnsfag S1.

Styrket norsk i stedet for et programfag

Ønsker du å erstatte et programfag med mer norskopplæring? Tilbudet er for deg som har minoritetsspråklig bakgrunn og tar studieforberedende (inkludert IDR, KDA, MK og MDD, på Vg2 eller Vg3). Tilbudet er for elever på alle skolene i fylket. Undervisningen foregår derfor digitalt to ettermiddager i uken. Elevene møtes i tillegg noen dager i løpet av året (noen lørdager eller enkeltdager i høst- eller vinterferie). Du får ikke karakter, men deltatt. Du trenger ikke å ha rett til særskilt språkopplæring og din botid i Norge har ingen betydning. Tilbudet gjelder ikke for påbyggselever.

Mer informasjon om styrket norsk på vtfk.no

Fremmedspråk

I studieforberedende utdanningsprogram skal du, i tillegg til engelsk, ha et annet fremmedspråk som fellesfag. Dette leses på to nivåer, nivå I og nivå II.

Dersom du - i tillegg til engelsk - har hatt 2. fremmedspråk alle årene på ungdomsskolen, kan du:

 • fortsette med samme fremmedspråk på nivå II i videregående skole. Du leser faget 4 timer i uken i Vg1 og Vg2. I tillegg kan du velge å lese språket på nivå III som programfag på Vg3 (5 timer i uken) dersom skolen tilbyr det. Vestfold Fylkeskommune kjører skoleåret 2013-2014 et pilotprosjekt med fremmedspråk nivå 3. Det organiseres ved at elevene som velger det har en muntliglærer på sin egen skole, og så er det en koordinator til hvert fremmedspråk, som organiserer planer, fellessamlinger og den skriftlige delen av faget.
 • du kan bytte til et annet fremmedspråk, det leses da på nivå 1. Du leser faget 4 timer i uken i Vg1 og Vg2. I tillegg kan du velge å ta språket på nivå II som programfag på Vg3 (5 timer i uken) dersom skolen tilbyr faget.
 • Dersom du ikke har hatt 2. fremmedspråk på ungdomsskolen, må du begynne på nivå I i et av språkene som skolen tilbyr. Det leser du 4 timer i uken i Vg1 og Vg2. Dessuten må du fortsette med samme fremmedspråket på nivå II i Vg3, 5 timer i uken. Du får da færre timer til valg av programfag.

Dersom du valgte fordypning i norsk eller engelsk, eller arbeidslivsfag, på ungdomstrinnet, må du altså ha fremmedspråk i tre år på videregående skole.

Ved Re videregående skole tilbyr vi tysk nivå 1 og 2, fransk nivå 2 og spansk nivå 1 og 2.

Språk, samfunnsfag og økonomi

Dersom du velger programområdet Språk, samfunnsfag og økonomi (SSØ) må du velge minst to ulike fag. Hvert fag må du ha over to år for å få fordypning.

Les mer om våre programfag

Realfag

Du bør ha evnen til å undre deg over naturen og det vi kaller naturvitenskaplige fenomener og forklaringer. Du bør være opptatt av å lete etter sammenhenger innen naturvitenskaplige områder. Du bør like teoretiske fag.

Du har mulighet til å skaffe deg spesiell studiekompetanse slik at du med gode karakterer kan komme inn på alle universiteter og høgskoler. Du får også realfagspoeng når du søker om inntak ved universiteter og høgskoler.

Les mer om våre programfag

Studiespesialisering med breddeidrett

Breddeidrett er nå tilgjengelig for deg som skal gå studiespesialisering. Velger du studiespesialisering med breddeidrett vil du totalt ha 7 timer aktivitet i uka (5 timer breddeidrett og 2 timer kroppsøving).

Breddeidrett er et fag hvor det tilbys variert aktivitet gjennom skoleåret. Du kan også velge å fordype deg i enkelte idretter i Vg2 og Vg3. Faget gir en god opplæring i ulike aktivitetsformer og ikke bare de tradisjonelle lagidrettene. Hos oss vil du få prøve deg på nye og spennende aktiviteter som du kanskje ikke har prøvd før. 

Fagene du møter

Dersom du velger studiespesialisering med breddeidrett vil du på Vg1 ha en utvidet skoleuke med 35 timer undervisning totalt. Du vil ha de ordinære 30 timene i fellesfagene (inklusiv 2 timer kroppsøving). I tillegg kommer 5 timer breddeidrett.

På Vg2 og Vg3 vil breddeidretten utgjøre det valgfrie programfaget. I tillegg må du i Vg2 velge to fag fra programområdet studiespesialisering som du skal fordype deg i. Begge fagene må du fortsette med i Vg3.

Søking i VIGO:
Du søker ordinær studiespesialisering. Alle søkere mottar kort etter søknadsfristen en epost fra oss hvor du skal bekrefte om du ønsker breddeidrett som fag. 

Studiespesialisering kombinert med toppidrett

Vi legger til rette for en optimal satsing på idrett samtidig med en god gjennomføring av videregående skole. Du kan få toppidrett om du tar studiespesialisering, idrettsfag, helse- og oppvekstfag eller bygg- og anleggsteknikk.

Du får anledning til å trene 6 timer spesialidrett og 2 timer allsidighet i uken. Toppidrettsøktene er lagt tidlig på skoledagen for å få nok restitusjon før en eventuell ny treningsøkt på ettermiddagen. Det er egne treningsgrupper på hvert trinn med hver sine trenere innenfor hver idrett eller beslektet idrett. Vi har gode lærere med lang erfaring både som aktive og trenere.

I faget toppidrett legger vi hovedvekten på ferdighetsutvikling gjennom praktisk trening i spesialidrettsøktene. I allsidighetsøktene blir det veksling mellom basistrening, rytmikk og ulike ballspill. Temaer som treningsplanlegging, kosthold, skader, media, mental trening blir gjennomgått i enkelte teoriøkter.

For at du skal ha optimal mulighet til å utvikle deg innenfor idretten din, ser vi det som svært viktig at skolen kan samarbeide med trener/leder i klubben din.

Årlige treningssamlinger er en viktig del av tilbudet.

Fagene du møter

Dersom du velger studiespesialisering med toppidrett vil du på Vg1 ha en utvidet skoleuke med 36 timer undervisning totalt. Du vil ha de ordinære 30 timene i fellesfagene (inklusiv 2 timer kroppsøving). I tillegg kommer 6 timer der du trener innenfor din egen spesialidrett.

På Vg2 og Vg3 vil toppidretten utgjøre det valgfrie programfaget. I tillegg må du i Vg2 velge to fag fra programområdet Studiespesialisering som du skal fordype deg i. Begge fagene må du fortsette med i Vg3.

Viktig å huske på:

 • Det er en egen søkerkode på tilbudet.
 • Skolekarakterene er grunnlag for inntaket.
 • Du vil bli innkalt til en testdag og få en anbefaling fra skolen om du er idrettslig kvalifisert.
 • Dersom du ikke når opp i poengkonkurransen, kommer du ikke inn på tilbudet.

Nyttige lenker

vilbli.no

 

Publisert: 31.10.2017 Oppdatert: 09.02.2023 kl.10:33

Portrettbilde av Ellen Krogh-Hansen Ellen Krogh-Hansen
Avdelingsleder undervisning - studiespesialisering
Portrettbilde av Erling Hoff Erling Hoff
Avdelingsleder undervisning - studiespesialisering