no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Idrettsfag

Ønsker du å kombinere utdanning og idrett?
Lagbilde av at fotballag ute

Er idrettsfag noe for deg?

Du lærer 

 • om fysisk aktivitet og trening
 • treningsledelse
 • om helse, kosthold og kroppens oppbygging
 • teoretiske fag

Du bør være

 • interessert i helse og fysisk aktivitet
 • innstilt på trening hver dag, i og utenfor skoletiden
 • god i én eller flere idretter
  Inntil halvparten av elevene på Vg1 kan tas inn på grunnlag av opptaksprøve eller dokumenterte ferdigheter.

Du oppnår                               

 • studiekompetanse og kan ta høyere utdanning
Hvis du tar høyere utdanning, kan du blant annet bli 
 • fysioterapeut, idrettspsykolog eller personlig trener
 • lærer, idrettskonsulent eller rådgiver innen fysisk aktivitet og helse
 • leder innen naturbasert friluftsliv og turisme
 • politi, befal eller offiser
  Du kan også utdanne deg til andre yrker – med generell studiekompetanse kan du søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter.
Arbeidssteder kan være
 • skoler
 • treningssentre eller idrettsorganisasjoner
 • behandlingsinstitusjoner
 • militær- og politivesen
Beskrivelsen er hentet fra vilbli.no

Idrettsfag på Re videregående skole

Powerpointpresentasjon av idrettsfag 

Re videregående skole har siden 1983 hatt et idrettsfaglig tilbud til sine elever. I dag har vi ca 180 elever på utdanningsprogrammet for idrettsfag.

Vi er nå en av landets største videregående skoler med et idrettsfaglig tilbud.

Utdanningsprogrammet Idrettsfag gir generell studiekompetanse og muligheter for videre studier ved høgskoler og universiteter.

Skolen disponerer mange flotte idrettsanlegg. Vi er rundt 20 idrettsfaglærere som til sammen underviser i mange idretter.

Re videregående skole er kjent for sitt gode læringsmiljø og elevene trives godt.

Programfag er spesielle fag for det utdanningsprogrammet og programområdet du velger. I utdanningsprogram for idrettsfag har vi 4 felles programfag.

Opplæringsløp

Første året på idrettslinja har du fem fellesfag (norsk, fremmedspråk, matematikk, naturfag og engelsk) i tillegg til to programfag (aktivitetslære 1 og treningslære 1) og ett valgfritt programfag (toppidrett eller breddeidrett).

Andre året har du seks fellesfag (norsk, fremmedspråk, matematikk, samfunnsfag, geografi og historie) i tillegg til fire programfag (aktivitetslære 2, treningslære 1, idrett og samfunn og treningsledelse 1). Du skal også ha ett valgfritt programfag (toppidrett, breddeidrett, friluftsliv eller ev. fag fra studieforberedende utdanningsprogram).

Tredje året har du tre fellesfag (norsk, historie og religion) i tillegg til at du fortsetter med aktivitetslære 3, treningslære 2, idrett og samfunn og treningsledelse 2 +3. Du har også valgfritt programfag som kan være toppidrett, breddeidrett, friluftsliv eller ev. fag fra studieforberedende utdanningsprogram.

Felles programfag

Felles programfag på idrettsfag er aktivitetslære, treningslære, idrett og samfunn og treningsledelse.
Treningslære og aktivitetslære er fag du har alle tre skoleårene. Idrett og samfunn og treningsledelse er fag på Vg2 og Vg3.

Aktivitetslære er et fag der du får praktisere ulike idretter som f.eks. ballidretter, dans, orientering og svømming. Friluftsliv er endel av dette faget. Her vil du planlegge og gjennomføre
friluftslivturer i ulike miljøer sammen med medelevene dine. Basistrening vil også være endel av dette faget.

Treningslære er i stor grad et teorifag. Her vil du lære om kroppens oppbygning og funksjon, treningsplanlegging, treningsformer, treningsmetoder, trening og helse.

Treningsledelse er et programfag i 2. og 3. klasse. Her får du undervisning og erfaring på det å være instruktør samt det å lede ulike grupper i ulike aktiviteter.
Elevene har i tillegg ansvar for ulike arrangement som f.eks. Tinestafetten

Idrett og samfunn er et muntlig fag der temaene er organisering av idretten, idretten i samfunnet og idrettens verdigrunnlag.
Dagsaktuelle saker innen idretten vil bli tatt opp som tema i undervisningen.

Valgfritt programfag

Er du elev på idrettsfag kan du velge mellom breddidrett og toppidrett i 1. klasse.
I 2. og 3. klasse kan du også velge friluftsliv som programfag.

Breddeidrett: her vil du få praktisere og tilegne deg kunnskap og ferdigheter i mange ulike idretter og aktiviteter. Det vil også være basistrening, leikaktiviteter og helsefremmende trening.
Programfaget gir deg et allsidig aktivitetsår.

Toppidrett: I dette faget får du spesifikk trening i spesialidretten. Det vil være treningsgrupper for fotball, håndball og ulike idretter.
I tillegg vil det være basistrening.

Friluftsliv: Planlegging, gjennomføring og evaluering av turer i ulike naturmiljøer til forskjellige årstider er de mest sentrale temaene i dette faget.
Du vil også få kunnskap til kosthold, bekledning, utstyr og førstehjelp knyttet til friluftsliv.

Styrket norsk i stedet for et programfag

Ønsker du å erstatte et programfag med mer norskopplæring? Tilbudet er for deg som har minoritetsspråklig bakgrunn og tar studieforberedende (inkludert IDR, KDA, MK og MDD, på Vg2 eller Vg3). Tilbudet er for elever på alle skolene i fylket. Undervisningen foregår derfor digitalt to ettermiddager i uken. Elevene møtes i tillegg noen dager i løpet av året (noen lørdager eller enkeltdager i høst- eller vinterferie). Du får ikke karakter, men deltatt. Du trenger ikke å ha rett til særskilt språkopplæring og din botid i Norge har ingen betydning. Tilbudet gjelder ikke for påbyggselever.

Mer informasjon om styrket norsk på vtfk.no

Idrettsfag med toppidrett

Du deltar i treningsgruppene sammen med de som går på andre studieretninger. Her velger du spesialisere deg på enten fotball, håndball eller andre ulike idretter. Hovedinnhold i timene vil være trening rettet mot spesialidretten din.

Nyttige linker

Om idrettsfag på vilbli.no

Idrettsanleggene vi bruker

Publisert: 31.10.2017 Oppdatert: 29.01.2024 kl.13:22

Portrettbilde av Espen Næss Lund Espen Næss Lund
Avdelingsleder undervisning - idrettsfag og toppidrett