no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Eksamener og eksamensdatoer

Oversikt over eksamensdatoer, fag og annen info for gjennomføring av eksamen.

I god tid før eksamen vil vi informere deg om hvordan eksamen foregår. Du får vite tid, sted og hvilke hjelpemidler som er tillatt. Dere skal gå gjennom retningslinjer for eksamen og du vil få informasjon om frister som gjelder for klagebehandling.

Mye informasjon finnes også på Utdanningsdirektoratetes nettsider eller via knappene øverst på siden eller hos vigo:

Til deg som skal ta eksamen - informasjon, veiledninger og tidligere oppgaver

Offentliggjøring av trekk

Trekk for skriftlig eksamen offentliggjøres i Visma InSchool (VIS) 15.05.2024 kl. 09.00.

Antall obligatoriske eksamener i videregående opplæring varierer ut fra hvilket utdanningsprogram eleven, privatisten og/eller lærlingen tar og om det er et studieforberedende - eller yrkesfaglig utdanningsprogram.

Trekkordning ved eksamen for grunnskole og videregående opplæring

Eksamensdatoer og fag

Studiespesialisering og idrett

Vg1

Skriftlig:

 • Matematikk: 1P og 1T: 23.05.24
 • Engelsk - forberedelse: 29.05.24
 • Engelsk - eksamen: 30.05.24

Muntlig eller muntlig-praktisk:
Se datoer lenger ned på siden

 • Matematikk 1P
 • Matematikk 1T
 • Naturfag
 • Engelsk
 • Samfunnskunnskap
 • Geografi
 • Toppidrett 1
 • Breddeidrett 1

Vg2

Skriftlig:

 • Matematikk 2P, R1 og S1: 24.05.24
 • Språk nivå 1: 27.05.24
 • Språk nivå 2: 29.05.24
 • Engelsk 1: 23.05.24
 • Treningslære 1: 23.05.24
 • Geofag 2: 24.05.24

Muntlig eller muntlig-praktisk:
Se datoer lenger ned på siden

 • Språk nivå 1
 • Språk nivå 2
 • Matematikk 2P
 • Biologi 1
 • Fysikk 1
 • Geofag 2
 • Kjemi 1
 • Matematikk R1
 • Matematikk S1
 • Engelsk 1
 • Rettslære 1
 • Sosiologi og sosialantropologi
 • Psykologi 1
 • Samfunnsøkonomi 1
 • Medie- og informasjonskunnskap 1
 • Toppidrett 2
 • Breddeidrett 2
 • Friluftsliv 1

Vg3

Skriftlig:

 • Norsk hovedmål: 22.05.24
 • Norsk sidemål: 21.05.24
 • Spansk I+II: 29.05.24
 • Biologi 2: 28.05.24
 • Fysikk 2: 23.05.24
 • Geofag 2: 24.05.24
 • Kjemi 2: 29.05.24
 • Matematikk R2: 27.05.24
 • Matematikk S2: 27.05.24
 • Engelsk 2: 31.05.24
 • Rettslære 2 – forberedelse: 29.05.24
 • Rettslære 2 – eksamen: 30.05.24
 • Sosialkunnskap: 30.05.24
 • Politikk og menneskerettigheter – forberedelser: 27.05.24
 • Politikk og menneskerettigheter – eksamen: 28.05.24
 • Psykologi 2 – forberedelse: 23.05.24
 • Psykologi 2 – eksamen: 24.05.24
 • Samfunnsøkonomi 2 – forberedelse: 29.05.24
 • Samfunnsøkonomi 2 – eksamen: 30.05.24
 • Treningslære 2: 27.05.24
 • Medie- og informasjonskunnskap 2 – forberedelse: 23.05.24
 • Medie- og informasjonskunnskap 2 – eksamen: 24.05.24

Muntlig eller muntlig-praktisk:
Se datoer lenger ned på siden

 • Norsk
 • Spansk I+II
 • Historie
 • Religion og etikk
 • Biologi 2
 • Fysikk 2
 • Kjemi 2
 • Matematikk R2
 • Matematikk S2
 • Geofag 2
 • Engelsk 2
 • Rettslære 2
 • Sosialkunnskap
 • Politikk og menneskerettigheter
 • Psykologi 2
 • Samfunnsøkonomi 2
 • Treningslære 2
 • Medie- og informasjonskunnskap 2
 • Aktivitetslære 3
 • Idrett og samfunn
 • Treningsledelse 2+3
 • Friluftsliv 2
 • Toppidrett 3
 • Breddeidrett 3
Bygg- og anleggsteknikk

Vg1

Skriftlig:

 • Matematikk 1P-Y: 23.05.24
 • Engelsk - forberedelse: 29.05.24
 • Engelsk - eksamen: 30.05.24

Muntlig eller muntlig-praktisk:

 • Matematikk 1P-Y: 19.06.24
 • Naturfag: 19.06.24
 • Engelsk: 19.06.24
 • Toppidrett 1: Se datoer lenger ned på siden

Vg2

Skriftlig:

 • Norsk - Forberedelse: 21.05.24
 • Norsk - Eksamen: 22.05.24

Muntlig:

 • Norsk: 19.06.24
 • Samfunnskunnskap: 19.06.24
 • Toppidrett 2: Se datoer lenger ned på siden
Helse- og oppvekstfag

Vg1

Skriftlig

 • Matematikk 1PY: 23.05.24
 • Engelsk - forberedelse: 29.05.24
 • Engelsk - eksamen: 30.05.24

Muntlig eller muntlig-praktisk

 • Matematikk 1P-Y: 19.06.24
 • Naturfag: 19.06.24
 • Engelsk: 19.06.24
 • Toppidrett 1: se datoer lenger ned på siden

Vg2

Skriftlig

 • Norsk - forberedelse: 21.05.24
 • Norsk - eksamen: 22.05.24

Muntlig

 • Norsk: 19.06.24
 • Samfunnskunnskap: 19.06.24
 • Toppidrett 2: Se datoer lenger ned på siden
Helse- og oppvekstfag med studiekompetanse

Vg1

Skriftlig:

 • Matematikk 1PY: 23.05.24
 • Engelsk - forberedelse: 29.05.24
 • Engelsk - eksamen: 30.05.24

Muntlig eller muntlig-praktisk:
Se datoer lenger ned på siden

 • Engelsk
 • Matematikk 1P-Y
 • Naturfag

Vg2

Skriftlig:

 • Matematikk 2P-Y: 24.05.24

Muntlig eller muntlig-praktisk:
Se datoer lenger ned på siden

 • Matematikk 2P-Y
 • Samfunnskunnskap

Vg3

Skriftlig

 • Norsk hovedmål: 22.05.24
 • Norsk sidemål: 21.05.24

Muntlig eller muntlig-praktisk:
Se datoer lenger ned på siden

 • Norsk
 • Naturfag
 • Historie
 • Biologi 1
 • Psykologi 1

Eksamensdatoer for muntlig eller muntlig-praktisk

Dato for muntlig og muntlig-praktisk

Offentliggjøring av trekk er kl. 09.00 to dager før eksamensdagen. Forberedelsesdag er dagen før eksamen.

Offentliggjøring av trekk

 • 10. juni
 • 11. juni
 • 12. juni
 • 14. juni
 • 17. juni (for yrkesfag er det trekk for muntlig og muntlig-praktisk kun denne dagen) 

Eksamensdatoer for muntlig og muntlig-praktisk

 • 12. juni
 • 13. juni
 • 14. juni
 • 18. juni
 • 19. juni (for yrkesfag er det muntlig og muntlig-praktisk eksamen kun denne dagen) 

Tverrfaglig eksamen

Forberedelse: Datoer kommer
Eksamen: Datoer kommer

Oppmøtetider

Oppmøte: Senest kl. 08.30.
Oppstart eksamen: kl. 09.00.

Fellessensur skriftlig eksamen

Karakterene offentligjøres i Visma InSchool (VIS) 18., 19., 20. og 21. juni 2024.

Ofte stilte spørsmål

Hvor mange eksamener kan jeg komme opp i?

Antall fag du kan komme opp i avhenger av studieretning og trinn. Du kan lese mer om dette på Trekkordning ved eksamen for grunnskole og videregående opplæring

Hvilke hjelpemidler er lov?

Hva er hjelpemidler?

Med hjelpemidler menes alle kilder og verktøy, både fysiske og digitale, du kan benytte deg av for å besvare eksamen, for eksempel egne notater, bøker, lovlige nettsider eller ordbøker.

På forberedelsesdagen er alle hjelpemidler tillatt, inkludert kilder på internett og kommunikasjon med andre.

Hjelpemidler på eksamensdagen

Hvilke hjelpemidler det er lov å bruke under eksamen avhenger av faget. Eksamenene kan deles i to kategorier:

 • eksamen med begrenset tilgang til internett
 • todelt eksamen med begrenset tilgang til internett

I de fleste fagene er det lov å bruke hjelpemidler som krever tilgang til internett, men i et begrenset utvalg. Utvalget gjøres på forhånd, og skal være kilder som det er relevant å bruke for å svare på eksamensoppgaven.

Nettbaserte hjelpemidler

Jeg har et annet morsmål enn norsk

Hvis du har et annet morsmål enn norsk, har du mulighet til å melde deg opp i morsmålet ditt som privatist isteden for fremmedspråket som skolen tilbyr. Om du ønsker å ta eksamen i morsmål, vil du få dette dekket av skolen dersom du tar eksamen i høstterminen. Om du velger å ta eksamen på nivå 3 (høyeste nivå), kan dette telle som et valgfritt programfag om du går på studieretning språk, samfunnsfag og økonomi.  

Ta kontakt med oss for mer informasjon og hjelp til oppmelding.

Hva skjer hvis jeg blir syk på eksamen?

Du har ansvar for å skaffe dokumentasjon hvis du ikke kan møte til eksamen. Dokumentasjonen skal snarest mulig sendes skolen/leveres resepsjonen på skolen. Frist er 10 dager etter eksamensdato.

Mer om å være syk på eksamen

Hvor finner man forberedelsesmateriell?

Noen fag har forberedelsesdag, og denne dagen har elevene møteplikt. Du vil finne forberedelsesmateriell kl. 09.00 på forberedelsesdagen på kandidat.udir.no/eksamensinfo

Hvilke konsekvenser kan jeg få om jeg jukser?

Konsekvensene av juks eller forsøk på juks er at elevene

 • får eksamenen sin i faget annullert
 • mister standpunktkarakteren i faget
 • tidligst kan ta eksamen ett år etter (gjelder videregående)

Eksempler på juks kan være (listen er ikke uttømmende):

 • Kommunikasjon med andre (samskriving, chat, publisering av tekst eller kommentarer på nettside, samt andre måte å utveksle informasjon med andre på)
 • Bruk av hjelpemidler som ikke er tillatt i faget
 • Du kan ikke bruke automatisk tekstgenerator som chatbot eller tilsvarende teknologi.
Portrettbilde av Hanne Hopmark Hanne Hopmark
Eksamensansvarlig

Spørsmål?

Kontaktinfo eksamensadministrasjonen

For privatister: 
privatist@vestfoldfylke.no

Andre henvendelser: 
eksamen@vestfoldfylke.no 

Telefon:
33 34 42 05

Åpningstider telefon

Tirsdag kl. 09.00-11.00

Torsdag kl. 12.00-14.00