no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Helse- og oppvekstfag

Ønsker du å jobbe med mennesker og liker å lære om helse, kommunikasjon og samspill? Vil du prøve deg innenfor praksisfeltet eller ta helse- og oppvekstfag med studiekompetanse? Helse- og oppvekstfag gir deg muligheter til å jobbe med andre mennesker i ulike aldersgrupper og livssituasjoner.

Er helse- og oppvekstfag noe for deg?

Du lærer

 • om helsefremmende arbeid
 • om fysisk og psykisk helse
 • om hvordan kroppen er oppbygd
 • om kommunikasjon og samhandling
 • om barn og unges utvikling
 • om kost, ernæring og hygiene

Du bør være

 • omsorgsfull og hensynsfull overfor mennesker
 • flink til å kommunisere
 • god til å samhandle med andre

Du kan bli

 • helsefagarbeider, ambulansearbeider eller portør
 • aktivitør eller barne- og ungdomsarbeider
 • apotektekniker, helsesekretær eller tannhelsesekretær
 • hudpleier, fotterapeut eller ortopeditekniker

Arbeidssteder

 • sykehus, sykehjem eller hjemmetjeneste
 • barnehager eller skolefritidsordninger
 • apotek, tannlege- eller legekontor
 • fot- eller hudpleiesalonger
Beskrivelsen er hentet fra vilbli.no

Dine mål og muligheter 

Med dette studieprogrammet har du mulighet til å ta fagbrev som helsefagarbeider, barne- og ungdomsarbeider, hudpleier, fotterapeut, helse- eller tannhelsesekretær, ambulansefagarbeider, ortopeditekniker eller portør. 

For å ta et fagbrev går du to år på skole og to år som lærling i bedrift. Ønsker du å oppnå generell studiekompetanse kan du ta påbygg slik at du kan søke på universitet eller høyskole. 

På skolen jobber vi med temaer innen helsefremmende arbeid, kommunikasjon, samhandling og yrkesliv. På Vg1 vil du ha fellesfagene engelsk, matematikk, naturfag og på Vg2 norsk og samfunnsfag. Kroppsøving har du begge årene. Det praktiske arbeidet øver du på i skolens praksisrom og underveis i skoleløpet vil du være utplassert i bedrift.
 
Når du velger helse- og oppvekst ved Re vgs, må du ta stilling til om du ønsker å gå ordinært løp der målet er et fagbrev, eller helse- og oppvekst med studiekompetanse (Re-modellen) der målet er å bli studieforberedt slik at du kan gå videre på høyskole eller universitet.

Opplæringsløpet

Helse- og oppvekst ordinært løp

I fagene på Vg1 lærer du mer om:  

Hvordan mennesket utvikler seg fra barn til voksen, om fysiske, psykiske og sosiale menneskelige behov, hvordan kroppen vår er bygget opp og hvordan den fungerer (anatomi og fysiologi), hygiene, immunforsvaret, godt kosthold
førstehjelp, kommunikasjon og om yrker og yrkesliv knyttet til studieprogrammet. 

På Vg2 helse- og oppvekstfag kan du velge mellom 2 ulike utdanninger:

Hva kreves av deg som elev på helse- og oppvekstfag:

 • Du er interessert i andre mennesker
 • Du har evne til å samarbeide med andre og liker å jobbe tverrfaglig
 • Du kan arbeide selvstendig
 • Du vil lære om mennesker og samspill mellom mennesker
 • Du vil prøve deg på ulike praksissteder innenfor fagfeltet

Fag- og timefordeling ordinær HO

Helse- og oppvekst i kombinasjon med toppidrett

Ved Re videregående skole legger vi til rette for at du kan kombinere idrett med alle våre studieprogram. Dersom du velger helse- og oppvekstfag ordinært løp med toppidrett, har du seks toppidrettsøkter i uka og du vil være færre timer ute i praksis.  

For flere opplysninger om dette alternativet, les mer om toppidrett ved Re vgs. 

Helse- og oppvekst med studiekompetanse

3-årig løp 

I helse- og oppvekstfagene er det mulig å få full studiekompetanse ved å følge et 3-årig løp ved skolen (Re-modellen).

I denne modellen er det større vekt på teorifagene enn det som vanligvis kreves på yrkesfaglige utdanningsprogram. Det er hovedsakelig fellesfagene norsk (hovedmål og sidemål), matematikk og naturfag som har en utvidet teoridel.

Etter endt 3-årig utdanning får elevene generell studiekompetanse, slik at de kan søke seg direkte til universiteter og høgskoler uten å måtte gå veien om læretid og/eller påbyggingsår.

Ved Re videregående skole går elevene i en kombinasjonsklasse med elever både fra helsefagarbeider og barne- og ungdomsarbeider. Om du finner ut at denne modellen ikke passer for deg, kan du gå over til det tradisjonelle skoleløpet: 2 år på skole og 2 år læretid.

Timefordelingen for helse- og oppvekst med studiekompetanse
Fag Vg1 Vg2 Vg3
Engelsk 5 timer    
Naturfag 2 timer   3 timer
Norsk 4 timer 4 timer 6 timer
Kroppsøving 2 timer 2 timer 2 timer
Matematikk 3 timer 5 timer  
Samfunnsfag   3 timer  
Historie     5 timer
Helsefremmende arbeid 7 timer 7 timer (5 timer)  
Kommunikasjon og samhandling 5 timer 5 timer  
Yrkesliv 5 timer 5 timer (7 timer)  
YFF - praksis 2 timer 4 timer  
Programfag fra ST     5 timer
Programfag fra ST eller YFF     9 timer

 

Re ut i verden med Erasmus+

Internasjonal praksis

Vi har et søkbart tilbud om internasjonal praksis for elever som går på helse- og oppvekst. Det består av to uker med praksis på Malta i Vg1 og fire uker med praksis i Dublin på Vg2. Tilbudet er fullfinansiert gjennom EU-midler som skolen søker på.

Hvert år sender vi en gruppe med elever fra Vg1 til Malta hvor de har praksis i 2 uker. Elevene blir innlosjert på rom to eller tre sammen, og besøker ulike steder som barnehage, skoler og helseinstitusjoner.

Utdanningsprogram Helsearbeiderfag og Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2, sender hvert år ut en gruppe med elever til Dublin hvor de har praksis i 4 uker. Her bor elevene i vertsfamilier og er utplassert i ulike bedrifter som barnehage, skoler og helseinstitusjoner.

Utplasseringene er finansiert gjennom midler fra Erasmus + som er EUs program for å bidra til å utvikle kvaliteten i utdanning og opplæring, styrke det internasjonale samarbeidet og bidra til digital omstilling.

Publisert: 23.01.2018 Oppdatert: 30.10.2023 kl.10:25

Portrettbilde av Lene Stavnar Lene Stavnar
Avdelingsleder undervisning - helse- og oppvekstfag