no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Programfag

Elevene på studiespesialisering (ST) velger omtrent halvparten av fagene sine på Vg2 og Vg3. Dette er såkalte programfag, Det er bestemte krav til hvordan disse fagene skal settes sammen. Elevene velger om de fordyper seg i realfag eller i SSØ (språk, samfunnsfag og økonomi).

Elever som går studiespesialiserende Vg1 eller Vg2 skal velge programfag

I Vg2 skal du ha tre programfag og ett matematikkfag.

Du velger hva slags matematikk du skal ha:

 • Praktisk matematikk (2P) eller
 • Programfagsmatematikk (realfagsmatematikk R1 eller samfunnsfaglig matematikk S1)

Og to programfag innenfor ett av disse programområdene:

 • Realfag (REA)
 • Språk, samfunnsfag og økonomi (SSØ)

For at du skal få gyldig fordypning i enten REA eller SSØ, må det velges to fag fra samme programområde i både Vg2 og Vg3.

Det tredje programfaget kan du hvert år velge fritt fra REA, SSØ eller idrettsfag (IDR). Du finner oversikten over programfagene våre lenger ned på denne siden.

Når og hvordan foregår valget?

Valget gjøres i løpet av februar. Siste frist for å velge programfag for skoleåret 2024/2025 er 1. mars. Valget gjøres digitalt i Visma InSchool (VIS). 

Informasjonsmøte for foresatte

Tirsdag 30. januar ble det holdt et informasjonsmøte for foresatte til elever i VG1 om programfagsvalg.

Last ned presentasjon fra møtet

Blokkskjema

Visuell oversikt over hvilke fag som går til hvilken dag og klokkeslett. I skjema ser du hvordan fag kan kombineres. Skjemaet gjelder for Vg2 og Vg3 skoleåret 2024/25.

Last ned blokkskjema

Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi

Engelsk 1 og 2

Vil du lære mer om amerikansk og britisk historie, politikk og økonomi? Amerikansk og britisk litteratur, film, samfunn og kultur?

Vil du lære ved å benytte varierte arbeidsmetoder, som f.eks. prosessbasert skriving, lese selvvalgt litteratur og se film, prosjektarbeid, lage podcast eller dokumentar?

Store deler av pensumlitteratur innen de fleste studier på universiteter og høyskoler er engelskspråklig. For å gjøre overgangen fra videregående til høyere utdanning lettere, er det en stor fordel å ha engelsk også i Vg2 og Vg3.

Rettslære 1 og 2

Vil du lære mer om ulike regler i samfunnet og hvordan disse brukes?

Du bruker juss hver dag allerede. Kort fortalt så er du kjent med jussen gjennom leie, låne, kjøpe, bytte og avtaler som inngås og brytes.

I de fleste yrker brukes juss, alt i fra lærere som skal fatte enkeltvedtak (eller sette standpunkt som det kalles), til dommere som skal dømme noen i straffesak. Fagspråket er lite egnet på fest, men innholdet kommer godt med i livet.

Rettslære er faget for deg om du kunne litt mer enn andre om: 

 • Hvilke metoder jurister og dommere bruker for å bruke regler.
 • Hva som skal til for å straffe noen.
 • Hvordan gjennomføre økonomisk fordeling etter ekteskap og arveoppgjør.
 • Kjenne til hvilke rettigheter og plikter en har i arbeidslivet.

Vil du lære ved å tilegne deg juridisk metode, få prøve å skrive egne dommer, øving ved "mock tail" (google it) og faglige diskusjoner med engasjerte lærere.

Samfunnsøkonomi 1 og 2

Vil du lære mer om hva som skaper økonomiske opp- og nedturer? Om hvordan Oljefondet forvaltes? Om hvor ressursene i et land kommer fra og hva de brukes til? Om hva som bestemmer priser på varer og tjenester? Om sammenhengen mellom valutakurser og import/eksport?

Vil du bli ekspert på

 • markedsteori
 • økonomisk vekst
 • arbeidsledighet
 • finanspolitikk
 • internasjonal økonomi
 • inntektsfordeling
 • miljøproblemer

Vil du lære ved å tolke grafer og tabeller, følge med på nyhetene, lese økonomi-rapporter, besøke lokale bedrifter og kanskje Norges Bank?

Samfunnsøkonomi gjør deg godt forberedt til videre studier, særlig innen økonomi (BI, Norges Handelshøyskole, NTNU, Universitetet i Oslo osv.).

Hvis du tenker å jobbe innen bank/finans eller bli jurist, eiendomsmegler, politiker, grunder eller bedriftsleder kan du ha stor nytte av samfunnsøkonomi.

Psykologi 1 og 2
 • Vil du lære om psykisk helse, hvorfor vi er som vi er, hvordan du lærer​?
 • Vil du bli ekspert på mennesker, relasjoner, læring, psyke og utvikling av personlighet?

Faget kan brukes til alt som handler om mennesker og relasjoner; politi, lærer, politikk, psykiatri, markedsføring og salg, barn og oppvekst, sykepleier og andre helseyrker.​

Vil du lære ved å ha engasjerte lærere, ha gruppesamtaler, varierte vurderingsformer og se filmer​? Da bør du velge psykologi!

Sosiologi og sosialantropologi

Vil du bli ekspert på 

 • å forstå hvordan samfunnet fungerer og bakgrunnen for dagsaktuelle saker
 • hvordan du blir påvirket av influensere og sosiale medier
 • hvorfor noen blir kriminelle
 • hvordan velferdsstaten fungerer og ulikheter i samfunnet
 • mye annet

Vil du lære ved  

 • å arbeide med rusutsatte/fattigdom utenfor skolen
 • å høre eksterne forelesere som er eksperter på fagfeltet
 • å undersøke ulike forhold i samfunnet som ulikheter, forskjeller mellom kjønn, kriminalitet, forskjeller og likheter mellom kulturer osv.
 • podcast og diskusjoner om nyheter

Hva kan du bruke dette faget til?

 • politi
 • journalist
 • advokat
 • barnevernet
 • helse- og rusomsorg
 • departementer og utenrikstjeneste
 • undervisning
Politikk og menneskerettigheter

Vil du lære mer om hvem som har makt og styring i verden? Om Norges rolle i det internasjonale samfunnet? Om betydningen av menneskerettighetene? Om hvorfor det blir krig og konflikter i verden?

Vil du lære ved å følge med i nyhetsbildet og i aktuelle debatter? Vil du fordype deg i aktuelle konflikter og mulige løsninger på dem?

Programfaget politikk og menneskerettigheter vil gi deg grunnlag for forståelse og refleksjon om Norge og verden i dag. Faget vil gi deg en viktig bevisstgjøring rundt ideer om menneskeverd og demokrati.

Sosialkunnskap

Vil du lære ved å utforske, diskutere, reflektere, bruke aktuelle saker fra mediene?

Vil du lære mer om

 • samfunnets gode og dårlige sider
 • hvordan samfunnet påvirker enkeltmennesker og omvendt
 • hvorfor vi handler som vi gjør
 • hvordan vi kan forske på samfunnet

Vil du bli ekspert på

 • kriminalitet
 • sosiale problemer
 • rus
 • velferd
 • innvandring
 • oppdragelse
 • oppvekst
 • ungdomstid
 • kjønn
 • sosiale forskjeller

Hva kan du bruke dette faget til?

 • barnevern
 • politi
 • juss
 • lærer
 • rusomsorg
 • sikkerhet og beredskap
Medie- og informasjonskunnskap 1

Vil du lære mer om

 • å forstå mediesamfunnet
 • sammenhengen mellom frie medier, ytringsfrihet og demokrati
 • journalistikk

Vil du bli ekspert på å utrykke egne meninger og delta aktivt i demokratiet? Å tenke kritisk og selvstendig? Å skrive som en journalist?

Vil du lære ved å analysere tekster fra media på en kritisk måte? Produsere ulike typer medietekster? Diskutere etiske spørsmål og hendelser som skjer i samfunnet?

Hva kan du bruke dette faget til?

 • Kritisk bevissthet er nyttig i alle fag på skolen.
 • Videre studier innenfor f.eks. journalistikk, informasjon og kommunikasjon, statsvitenskap og mange andre.
Samfunnsfaglig matematikk (S1 og S2)

Matematikk er et grunnleggende fag for mange videre utdanningsvalg. Mange studier setter høye krav til matematikkunnskaper. S-matte handler om å forstå moderne anvendelser av matematikk i samfunnsfaglige og økonomiske sammenhenger. Du får trening i å løse problemstillinger som krever forståelse, logikk og kreativitet. 

Hva lærer du om i Matematikk S1?
Faget tar blant annet for seg følgende temaer: Algebra, logaritmer, funksjoner, derivasjon, funksjonsdrøfting, sannsynlighet og programmering. 

Hva lærer du om i Matematikk S2?
Faget tar blant annet for seg følgende temaer: Rekker, sannsynlighet, statistikk, derivasjon og integrasjon, økonomiske modeller og programmering.

S-matte passer for de som liker å jobbe med matematikk, matematiske problemstillinger og finne svar. Noen studier krever S1 + S2, mens i andre studier så kan det være en stor fordel å ha S-matte som grunnlag. 

Fransk III (Nettskolen)

Fransk nivå III passer for deg som ønsker å fordype deg i fransk språk og kultur. Undervisningen foregår i et digitalt klasserom to ettermiddager i uken med obligatoriske e-leksjoner som forberedelse til undervisningen. Med undervisningen i kombinasjon med e-leksjoner og samskrivingsverktøy får du praktisert fransk både skriftlig og muntlig med dine medelever og lærer.

Les mer om fransk III på nettskolen

Tysk III (Nettskolen)

Tysk nivå III passer for deg som ønsker å fordype deg i tysk språk og kultur. Undervisningen foregår i et digitalt klasserom to ettermiddager i uken med obligatoriske e-leksjoner som forberedelse til undervisningen. Undervisning i kombinasjon med e-leksjoner og samskrivingsverktøy får du praktisert tysk både skriftlig og muntlig med dine medelever og lærer. 

Les mer om tysk III på nettskolen

Spansk III (Nettskolen)

Spansk nivå III passer for deg som ønsker å fordype deg i spansk språk og kultur. Undervisningen foregår i et digitalt klasserom to ettermiddager i uken med obligatoriske e-leksjoner som forberedelse til undervisningen. Undervisning i kombinasjon med e-leksjoner og samskrivingsverktøy får du praktisert tysk både skriftlig og muntlig med dine medelever og lærer. 

Les mer om spansk III på nettskolen

Programområde for realfag

Samfunnsfaglig matematikk (S1 og S2)

Matematikk er et grunnleggende fag for mange videre utdanningsvalg. Mange studier setter høye krav til matematikkunnskaper. S-matte handler om å forstå moderne anvendelser av matematikk i samfunnsfaglige og økonomiske sammenhenger. Du får trening i å løse problemstillinger som krever forståelse, logikk og kreativitet. 

Hva lærer du om i Matematikk S1?
Faget tar blant annet for seg følgende temaer: Algebra, logaritmer, funksjoner, derivasjon, funksjonsdrøfting, sannsynlighet og programmering. 

Hva lærer du om i Matematikk S2?
Faget tar blant annet for seg følgende temaer: Rekker, sannsynlighet, statistikk, derivasjon og integrasjon, økonomiske modeller og programmering.

S-matte passer for de som liker å jobbe med matematikk, matematiske problemstillinger og finne svar. Noen studier krever S1 + S2, mens i andre studier så kan det være en stor fordel å ha S-matte som grunnlag. 

Realfagsmatematikk (R1 og R2)

Matematikk er et grunnleggende fag for mange videre utdanningsvalg. Mange studier setter høye krav til matematikkunnskaper. R-matte handler om å forstå moderne anvendelser av matematikk i realfaglige og samfunnsfaglige sammenhenger. Faget gir mulighet til å utvikle et presist språk for kritisk tenkning, evne til problemløsing og matematisk forståelse. 

Hva lærer du om i Matematikk R1?
Faget tar blant annet for seg følgende temaer: Algebra, logaritmer, funksjoner, derivasjon, funksjonsdrøfting, vektorer og programmering.

Hva lærer du om i Matematikk R2?
Faget tar blant annet for seg følgende temaer: Rekker, trigonometri, derivasjon og integrasjon, vektorer, bevis, og programmering.

R-matte passer for de som liker å jobbe med matematikk, matematiske problemstillinger og finne svar. Noen studier krever R1 og/eller R2, mens i andre studier så kan det være en stor fordel å ha R-matte som grunnlag. 

Fysikk 1 og 2

Vil du bli ekspert på​ universet, bevegelse, krefter og energi, bølger og stråling, elektriske fenomener, kjerne- og partikkelfysikk, teknologi i hverdagen.

 • Vil du lære mer om hvordan verden og universet henger sammen?
 • Vil du gruble på de samme tingene som Newton og Einstein gjorde – og kjenne den gode følelsen av å forstå?​
 • Liker du følelsen av å tenke så det knaker og utfordre deg selv ved å jobbe med krevende oppgaver?

Fysikk er et godt grunnlag for alle realfagsstudier, spesielt ingeniørfag og fysikk/matematikkstudier.

Kjemi 1 og 2

Vil du lære om:​

 • Stoffers oppbygging og egenskaper?​
 • Hvordan og hvorfor stoffer reagerer med hverandre?​
 • Hvordan man jobber på et laboratorium?​
 • Hvordan vi kan bruke kjemikunnskap til å bidra til en miljøvennlig og bærekraftig verden?​
 • Hvordan kjemikere verden over bruker ulike analysemetoder til å identifisere ukjente stoffer?​

Vil du lære ved å​ gjøre mange kjemiforsøk, jobbe med utfordrerne oppgaver (hjernetrim!), lese fagstoff og være nysgjerrig​?

Vil du bli ekspert på:

 • Å forutsi hva som vil skje når vi blander stoffer?​
 • Å analysere ukjente stoffer, både med klassiske metoder og ved hjelp av høyteknologisk utstyr?​
 • Å syntetisere nye stoffer?​
 • Hva alt vi ser rundt oss består av? ​
 • Periodesystemet?​
 • Syrer og baser, og vite hvorfor de kan være farlige​

Hva kan du bruke dette faget til?​

 • En blanding av praktisk arbeid og teori. ​
 • Lese naturvitenskap, jobbe på laboratorium,​ og være ute i naturen i felt. 
Biologi 1 og 2 (annethvert år)

Biologi er studiet av levende organismer og hvordan de forholder seg til hverandre og sitt miljø, fra den minste celle til hele økosystemet. I biologi vil du lære mer om hvordan menneskekroppen er bygd opp, og om de store krisene verden står ovenfor som for eksempel klima, covid-19, og matmangel.

Det sies at kunnskap innen biologi er viktigere for verden enn noen sinne, spesielt innenfor medisin/sykdomsbekjempelse, teknologi, miljøvern og naturforvaltning.

Du vil kunne fordype deg i celler,​ planter, immunforsvaret, kroppens​ oppbygning, biologisk mangfold,​ utvikling av livet på jorda, DNA, genetikk, ​fotosyntese, og bioteknologi.​

​Hva kan du bruke dette faget til?​

 • En blanding av praktisk arbeid og teori. ​
 • Lese naturvitenskap, jobbe på laboratorium,​ og være ute i nature i felt. 
Geofag 1 og 2 (annethvert år)

Vil du bli ekspert på

 • geologi
 • klimaforskning
 • mineralprospektering (finne nye mineralforekomster)
 • meteorologi
 • hydrologi (kjenne og forutse vannets gang i terreng og som kraftressurs)
 • ferskvannsressurser/rensing av vann
 • naturfarer(ras/skred/ekstremvær)

Geofag 1 handler om geosfæren (jorda og geologi) og hydrosfæren (ferskvann). Geofag 2 handler mye om vær og klima, klimaendringer, havstrømmer og energiressurser fra hav og atmosfære.

Geofag gir et godt grunnlag forutdannelse innen et av fagområdene som geofag omhandler.Det er et stort behov for altfra geologer, hydrologer, geoteknikere, meteorologer og alle med engeofaglig bakgrunn.

Informasjonsteknologi 1 og 2 (annethvert år, nettskolen)

Informasjonsteknologi 2 er for deg som ønsker å lære å utvikle IT-systemer. Du vil lære å planlegge, programmere og dokumentere både vanlige IT-systemer, og multimediabaserte løsninger. Dette er kompetanse det er behov for i mange yrker. Faget kan du ta enten på VG2 eller VG3.

Les mer om informasjonsteknologi på nettskolen

Programområde for idrettsfag

Elever som går idrett har fortrinnsrett til disse plassene.

Friluftsliv 1 og 2

Vil du lære ved å være på tur med oss 3-5 ganger i året? Vi overnatter i telt, snøboliger, gapahuker og på hytter. Du lærer individuelt og i grupper. Vi legger opp til minst mulig undervisning i klasserommet og mest mulig læring ute i naturen.

Dette faget kan du bruke til å få et avbrekk i hverdagen, legge bort mobilen og skape læring og relasjoner i et nytt landskap. Glem jobb, dagligdagse gjøremål og rutiner, og lær gjennom unike opplevelser!

Vil du lære mer om å dra på tur i fjellet, på sjøen, eller snøen? Har du lyst til å lære deg å padle kano og hvordan vi lager gapahuk, snøhule og ulike typer ovner i naturen?

Praktisk førstehjelp, hvordan fyre bål, finne mat, pakke tursekken og hvordan du skal kle deg lærer du garantert!

Breddeidrett 1, 2 og 3

Er du glad i allsidig aktivitet og trening så kan faget breddeidrett være noe for deg. Du vi gjennom 2 økter i uka praktisere og lære om ulike idrettsaktiviteter. Idretter som tennis, padel, frisbegolf, golf, badminton og mange ulike ballspill vil være en del av din skoleuke. I tillegg til praktiske økter vil du lære om sammenhengen mellom helse og trening. Synes du det er gøy å planlegge og styre dine egne treningsøkter vil du også få anledning til det. 

I breddeidrett 1 vil det være felles aktiviteter og tema for alle som har faget. I breddeidrett 2 og 3 vil du ha mulighet til å fordype deg i noen idretter du synes er ekstra gøy. 

I tillegg til idrettsaktiviteter vil du også gjennomføre basistrening som f.eks.: Crossfit, tabata, spinning og annen fysisk trening.

Vi reiser på treningssamlinger hvert år. Dette er sosialt og hyggelig samtidig som det gir et godt treningsutbytte.

Vil du ha en variert skoleuke som inneholder trening og fysisk aktivitet så er breddeidrett et fag for deg. 

Toppidrett

Toppidrett deles i tre ulike grupper: Fotball, håndball og ulike idretter (her samles alle andre idretter enn fotball og håndball). Vi ønsker å tilby kvalitetstrening som et supplement til trening dere allerede har i deres respektive klubber. 

Toppidrett handler om systematisk og målrettet trening som skal bidra til å øke elevenes bevissthet rundt egen utvikling. Elevene skal få mulighet til å lære om, forstå og utvikle forhold som har betydning for en konkurranseutøver. Dette innebærer at elevene skal tilegne seg ferdigheter, kunnskaper og holdninger som påvirker evnen til å tenke langsiktig, bevare motivasjonen og mestre idrettshverdagen over tid.

Toppidrett legger opp til trening, samlinger, kunnskap som elevene kan bruke i deres utvikling i sin spesialidrett. Vi tilrettelegger for individuell utvikling for utøveren og ønsker å gi et helhetlig bilde av hvordan man jobber som utøver innen toppidretten.

Obligatorisk fremmedspråk

Fremmedspråk er obligatorisk for elever på studieforberedende utdanningsprogram.

Har du ikke hatt språk i ungdomstrinnet, må du ha fremmedspråk alle tre årene på videregående. Merk at dette da vil erstatte et valgfritt programfag i Vg3. 

Har du hatt språk på ungdomstrinnet og har karakter fra 10. trinn, må du ha fremmedspråk i Vg1 og Vg2. Du kan også bytte fremmedspråk når du kommer på videregående, og likevel ha bare to år med obligatorisk fremmedspråk.

Ekstrapoeng

For enkelte programfag på studiespesialisering kan du tjene opp ekstrapoeng som kommer på vitnemålet. 

Alle realfag gir 0,5 ekstrapoeng, bortsett fra R2 og fysikk 2 som gir 1 ekstrapoeng hver. 

Alle språkfag på nivå 1 og nivå 2 som du velger som programfag gir 0,5 ekstrapoeng. Språkfag på nivå 3 gir 1 ekstrapoeng. 

Dette gjelder BARE valgte programfag, ikke obligatoriske språk- eller matematikkfag. 

På Samordna opptak kan du lese mer om poengberegningen.

Spesiell studiekompetanse

Enkelte studier krever spesiell studiekompetanse. 

Spesiell studiekompetanse får du ved å ta realfag: matematikk, fysikk, kjemi eller biologi. 

Eksempler på studier som krever spesiell studiekompetanse. 

Tekniske og naturvitenskaplige studier som:

 • Lege, tannlege, veterinær
 • Sivilingeniør, ingeniør
 • Siviløkonom
 • Realfagsstudier

Les mer om opptakskrav til videre studier på https://utdanning.no/

Spørsmål om valg av programfag?

Ta kontakt med avdelingslederne.

Publisert: 23.01.2018 Oppdatert: 06.02.2024 kl.13:02

Portrettbilde av Erling Hoff Erling Hoff
Avdelingsleder undervisning - studiespesialisering
Portrettbilde av Ellen Krogh-Hansen Ellen Krogh-Hansen
Avdelingsleder undervisning - studiespesialisering