no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

OM PROSJEKTET “The WOW Experience”

The WOW Experience (WOW) er et spennende prosjekt som har sett nærmere på profesjonelle scenekunstopplevelser i en skolekontekst. Gitt at den kunstneriske integriteten er god, hva skal til for at elevene kan få en meningsfull opplevelse?

Partnerne  

Prosjektpartnerne representerer ni organisasjoner fra fire land (Norge, Finland, Island og Nord-Makedonia), og kommer fra skole- og kultursektoren. Du kan lese mer om partnerne her.  

I 2020 ble WOW tildelt Erasmus+ midler frem til august 2023.   

Koordinator 

Initiativtaker og koordinator for WOW er kunstleverandør for Den kulturelle skolesekken i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Den kulturelle skolesekken er en nasjonal ordning som skal sikre at alle elever i alderen 6 til 19 år jevnlig opplever profesjonell kunst og kultur av alle slag.    

En felles internasjonal utfordring og den positive effekten av kunstopplevelser  

Bakteppet for WOW er at ifølge en nasjonal undersøkelse i Norge (UngData 2019) er det færre elever som trives på skolen, relativt mange opplever et høyt stressnivå, og det har vært en økning i elever som sliter med depressive symptomer.  

Partnerne som er involvert i WOW har alle vært vitne til den positive effekten meningsfulle kunstopplevelser kan ha på elever. Det kan skape engasjement og åpenhet om sensitive temaer, utløse kritisk tenkning og vekke kreativitet. Kunst utvikler oss som mennesker, og deling av gode kunstopplevelser kan bringe elevene sammen og gi dem en følelse av tilhørighet.  

Våre erfaringer støttes av WHO-rapporten fra 2019 "Hva er beviset på kunstens rolle i å forbedre helse og velvære", som bekrefter at deltakelse i kunsten kan være gunstig for vår mentale helse og fremme sosial inkludering. 

Vi ser imidlertid forskjeller mellom og innad i skolen i utfallet av kunstopplevelser. Noen er aktive mottakere og tilretteleggere; andre er passive og ikke-engasjerende. Og her er mange tapte muligheter. Det var dette WOW ønsket å utforske: Hvordan kan vi sikre at elevene får meningsfulle opplevelser i møte med profesjonelle kunstnere? 

Prosjektets mål  

  • Forbedre samarbeidet mellom kunstleverandører og skoler når de gir profesjonelle scenekunstopplevelser til elever.  
  • Bedre organiseringen av profesjonelle kunst- og kulturaktiviteter i skolen.  

  • Øke antall lærere som legger forholdene til rette for meningsfulle profesjonelle scenekunstopplevelser for elevene.  

Verktøykasse for beste praksis 

Verktøykasse med ulike verktøyFoto: Frank Tindvik

I løpet av prosjektet utvekslet vi erfaringer og utforsket praksiser for å forbedre våre egne arbeidsmetoder. Vi testet også noen få utvalgte metoder. Resultatet er denne verktøykassen som vi håper kan gi enkle tips og ideer til hvordan andre kan få mest mulig ut av profesjonelle kunstopplevelser – og dermed gjøre dem mer meningsfulle for elevene. Verktøykassen er rettet mot kunstleverandører og skoler (lærere, kulturkontakter og skoleledelse). 

Publisert: 23.02.2023 Oppdatert: 20.02.2024 kl.12:42