no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Kunstleverandør

Kunstleverandøren er koordinatoren som booker forestillingene og har kontakt med skolen om praktiske og logistiske forhold. De gir informasjon og støtte til kulturkontakten og kan organisere kurs for kulturcrewet, eller tilby nødvendig kursmateriell. Her er noen tips du kan vurdere:

1. Kurs for kulturcrew 

Organiser et kurs for kulturcrewet 
 • Arranger et dagskurs for kulturcrewet og gjør det til en spesiell anledning. Fokuser på å gjøre rollen meningsfull. Bland skoler fra en kommune eller region. Pizza er vanligvis en hit.
 • Del elevene inn i grupper og la dem utforske bestemte områder, som for eksempel presentasjonsferdigheter eller mediearbeid. Vurder å starte ditt eget medieteam som kan informere elever, anmelde forestillinger og intervjue utøvere, lærere og elever. 
 • Bruk anledningen til å snakke med kulturkontaktene og gi dem muligheten til å utveksle erfaringer og ideer. 
 • Du kan lese mer om hvordan du arrangerer et kurs for kulturcrewet under Få mer informasjon.
 • Hvis det er vanskelig å nå alle, hvorfor ikke lage en kurspakke? Se et eksempel fra Finland under Få mer informasjon.

2. Oppmuntre til nettverksbygging 

Etabler et nettverk for dem du jobber tett med.

Å møte kolleger som har samme rolle som deg, hindrer deg i å føle deg alene og lar deg utvikle deg og vokse. Det gir inspirasjon og energi som holder deg gående.

 • Ha faste årlige møter hvor agendaen kan være å diskutere utfordringer, dele gode eksempler/praksiser/produksjoner og dele informasjon fra kunstleverandøren.

Forslag til de som trenger et nettverk er: 

 • Kulturkontakter i skolen. 
 • Kunstleverandører i kommunen eller regionen.

3. Gi reklamemateriell til skolene 

Lag en videoteaser av kommende forestillinger. 
 • Be artister om å sende en selfie-video som presenterer deres opptreden. Videoen er for lærere og elever til å se før forestillingen skal holdes, og gi et inntrykk av hva de kan forvente. 
 • Lag en videopresentasjon av kommende års program for lærerne til å se på begynnelsen av semesteret eller skoleåret. 
 • Se tips om hvordan du lager en videoteaser under Få mer informasjon.
Lag en plakatmal for kommende forestillinger. 
 • Lag en plakat for individuelle forestillinger som skolene kan skrive ut og fylle ut med dato, klokkeslett, klasser, osv. Ikke undervurder effekten av en analog plakat, selv om digitale midler er normen. 

4. Fokuser på evaluering, tilbakemelding og handling 

Å få tilbakemeldinger går lett tapt i en travel hverdag, men det er en effektiv måte å lære og forbedre vår måte å gjøre ting på, og lar oss iverksette tiltak når det trengs. 

 • Opprette og distribuere et digitalt evalueringsskjema for skolene (målgruppe: elever). Forklar hvorfor de skal fylle ut skjemaet og hvordan du vil bruke resultatene. 
 • Opprette og distribuere et digitalt evalueringsskjema for kunstnerne. Forklar hvorfor de skal fylle ut skjemaet og hvordan du vil bruke resultatene.

Published: 23.02.2023 Updated: 21.02.2024 kl.14:44