no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Kulturkontakt

Kulturkontakten er kontaktpersonen på skolen som har kontakt med kunsttilbyder(e). Kulturkontakten spiller en avgjørende rolle i å gjøre kunstopplevelser meningsfulle for elevene på deres skole. Du finner en veiledning til rollen som kulturkontakt nedenfor, og her er noen tips du kan prøve ut:

1. Lag en kulturkalender for skolen  

 • I Norge har vi Kulturtanken som er ansvarlig for Den kulturelle skolesekken, og som har laget en PORTAL der du kan finne alle produksjoner som kommer til ditt fylke, kommune og skole.
 • Du kan finne DKS i ditt fylke eller kommune her.

 • Del programmet for din skole med resten av skolen – gjerne både digitalt og med plakater som kan henge rundt på skolen 

2. Kommunisere, informere og motivere lærere og andre interesserte

Gi en muntlig presentasjon til alle lærerne
 • Engasjer og informer lærere ved å presentere: 
  • Hele skoleårets program i begynnelsen av skoleåret eller noen uker inn i det. 
  • Semesterprogrammet i begynnelsen av hvert semester. 
  • De enkelte arrangementene rett før de finner sted.
Send informasjon til lærere  
 • Informer lærere og andre involverte personer om kommende arrangement i god tid. Gi dem skriftlig informasjon med trinnvise planer, plikter og tidsfrister, og send en påminnelse når arrangementet er nært forestående.  
Lag en kulturarrangementsmappe og ha all informasjon på ett sted  
 • Be lærerne sende en oversikt over arrangementene de deltar på sammen med klassene sine, og ha all informasjon på ett sted.  
Send informasjon til foreldrene til kulturcrewet 
 • Send informasjon til foreldrene til kulturcrewet for å informere dem om hva barna skal delta i, og beskriv fordelene. 

3. Rekruttere elever (kulturcrew) til å hjelpe deg, og gi dem ansvar 

Etabler et kulturcrew 
 • Rekrutter elever som ønsker å jobbe som medlemmer av kulturcrewet. Gjøre dem til et team, gi dem oppgaver i å organisere arrangement. 
 • Antall elever kan variere etter størrelse og type skole. 
 • Lengden på tjenesten kan også variere fra å bruke forskjellige elever for hvert arrangement til flere års tjeneste.
  Å endre ofte gir økt eierskap blant flere elever. Kulturcrew kan også brukes som et verktøy for å forbedre klassemiljøet (sosial inkludering).
   
Synliggjør kulturcrewet 
 • Gi elevene arrangementsvester eller crew-t-skjorter. Dette bekrefter deres rolle, gir dem en følelse av stolthet og samhold og kan øke selvtilliten deres. 
Delta på kulturcrew-kurs 
 • Hvis et kurs tilbys, delta på kurset sammen med studentene dine. 
 • Hvis det ikke er noe kurs, prøv å holde et kurs selv.  
Book en kulturcrew-presentasjon for lærere 
 • Bestill tidspunkt på et lærermøte hvor kulturcrewet kan presentere programmet for semesteret/skoleåret – bruk video der det er mulig. 
Anerkjenn og belønn kulturcrew 
 • Gi et signert diplom til elevene for deres innsats. Be rektor om å signere den. 
 • Ros og belønn elevene med noe spesielt, for eksempel en lunsj. 
 • Eller inviter elevene til andre kulturelle arrangementer. Dette bygger teamet, utvider kunnskapen og oppmuntrer til deltakelse. 
 • Les mer om kulturcrewet nedenfor, eller under målgruppen kulturcrew. 

4. Oppfølgingsoppgaver for lærerne 

Be lærerne om å utføre spørreundersøkelser og bruke spørreskjemaer (levert av deg eller kunstleverandøren) 
 • Be elevene om meninger om forestillinger og kulturelle arrangementer, slik at suksesspunkter og mulige forbedringer blir notert. 
Oppfordre lærerne til å få elevene til å føre en kulturdagbok/logg

 • Dette gir elevene mulighet til å reflektere, fordøye og uttrykke seg etter å ha opplevd en forestilling eller andre kulturelle aktiviteter. Avhengig av elevens alder kan de for eksempel tegne, legge til bilder eller skrive i en bok - eller bruke digitale metoder. 
La elevene uttrykke sine følelser om produksjoner på en evalueringstavle i et fellesområde
 • Dette er også en ideell mulighet for elevene til å reflektere, fordøye og uttrykke seg etter å ha opplevd en forestilling eller andre kulturelle aktiviteter. 
 • Kulturkontakten skal ta ansvar for evalueringsskjemaet. 

Published: 21.02.2023 Updated: 13.03.2024 kl.09:36