no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Skoleledere

Skoleledelsen, for eksempel rektor, er de som har muligheten til å ta avgjørelser på skolens vegne. Kunst og kultur er vesentlig for å gi elevene øvelse i kritisk tenkning, sosialt engasjement og det å være åpen for det som er annerledes. Skoleleder er den som legger til rette for at kunst og kultur kan være en viktig del av elevenes utvikling. Her er noen tips til deg som er skoleleder:

1. Skap en positiv atmosfære for kunst og kultur 

Vær en god rollemodell!  
 • Husk at du som skoleleder har en sterk påvirkningskraft på skolen. Hva du sier og gjør har en effekt på skolens engasjement og holdninger til kunst og kultur.  
 • Oppmuntre personalet til å delta og være engasjert under DKS-besøk, vi er alle rollemodeller.  
Delta på DKS-besøkene når du kan 
 • Dette sender positive signaler til både elevene og personalet.   
Legg til rette for at lærerne kan ha en kort samtalene med elevene i etterkant av opplevelsen 
 • Dette gir elevene mulighet til å fordøye og dele tankene sine, som igjen fører til større utbytte av opplevelsen. Dette kan også føre til at kunst og kultur blir en mer naturlig del av skolekulturen for lærere i alle fag. Under Få mer informasjon ligger forslag til spørsmål. 
Oppmuntre lærerne til å ta i bruk en kulturdagbok/logg som en del av etterarbeidet

 • Oppmuntre personalet til å gi elevene mulighet til å reflektere både før og etter en DKS-opplevelse.  
Legg til rette for at lærere i forskjellige fag kan delta på DKS og andre kunst-og kulturopplevelser på og utenfor skolen
 • Dette kan gi lærere uten praktisk estetisk kompetanse større eierskap og mer engasjement for bruken av kunst og kultur i undervisningen og andre aspekter av skolens praksis.  
 • Deltagelse på for eksempel Marked for Musikk.

2. Fokuser på god informasjonsflyt

Lag en kulturkalender for skolen 
 • I Norge har vi Kulturtanken som er ansvarlig for Den kulturelle skolesekken, og som har laget en PORTAL der du kan finne alle produksjoner som kommer til ditt fylke, kommune og skole.
 • Du kan finne DKS i ditt fylke eller kommune her. 
 • Legg alle planlagte DKS-besøk og andre kunst- og kulturopplevelser inn i skolens årshjul. 
Informer personalet godt i god nok tid 
 • Sørg for at informasjon om kommende arrangementer når hele personalet i tillegg til kontaktlærerne.
Gi foreldrene informasjon  
 • Informer om Den kulturelle skolesekken(DKS) på foreldremøter. Vis gjerne informasjonsfilmene på Kulturtankens nettsider.  
 • Informer på ukeplaner og andre infoskriv om kommende arrangementer elevene skal delta på slik at foreldrene får muligheten til å snakke med barna sine om opplevelsen. 
   

3. Sørg for at en engasjert person får oppgaven som Kulturkontakt på skolen din 

 • Det kan være en lærer, bibliotekar, sosiallærer eller en i ledergruppen.  
 • Kulturkontakten må få tid til å planlegge og koordinere meningsfylte kunst og kulturopplevelser i skolen. 
 • Vurder muligheten for å gi kulturkontakten ressurs i form av tid eller lønnsmidler.
 • Det kan også være en mulighet å danne et Kulturteam bestående av flere lærere som ledes av kulturkontakten. Det kan gjøre det lettere å spre informasjon og engasjement om DKS.
 • Les mer om Kulturkontaktensrolle under Få mer informasjon.
   

4. Kulturcrew

Kulturcrewet er elever som kan bistå i utvelgelse, forberedelse, gjennomføring og evaluering av kunstopplevelser. De kan være en svært verdifull ressurs for å gjøre kunstopplevelser vellykkede på skolen. De koordineres vanligvis av kulturkontakten (en utpekt voksen) på skolen.

 • Kulturcrewet er en viktig ressurs for skolen og kan brukes til mange arrangementer som skolen arrangerer. Rollen passer for alle elever som er motiverte, ikke bare akademiske prestasjoner. Faktisk rapporterer mange skoler at de ser elever de ikke ville forvente, blomstre i rollen og forbedre selvtilliten. Det er en mulighet for vekst og læring.
 • Les mer om Kulturcrewet i Få mer informasjon.

Published: 23.02.2023 Updated: 20.02.2024 kl.12:57