no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Kulturcrew

Kulturcrewet er elever som kan bistå i utvelgelse, forberedelse, gjennomføring og evaluering av kunstopplevelser. De kan være en svært verdifull ressurs for å gjøre kunstopplevelser vellykkede på skolen. De koordineres vanligvis av kulturkontakten (en utpekt voksen) på skolen. Du finner en mer utdypende beskrivelse av rollen til kulturcrewet nedenfor, og her er noen forslag du kan utforske:

1.Hvorfor bør din skole ha et kulturcrew? 

Kulturcrewet er en viktig ressurs for skolen og kan brukes til mange arrangementer som skolen arrangerer. Rollen passer for alle elever som er motiverte, ikke bare akademiske prestasjoner. Faktisk rapporterer mange skoler at de ser elever de ikke ville forvente, blomstre i rollen og forbedre selvtilliten. Det er en mulighet for vekst og læring, for eksempel: 

 • Organisering av arrangementer
 • Arbeide i team og selvstendig 
 • Løse utfordringer 
 • Få et unikt innblikk i kunstnernes liv

2. Hvor skal jeg begynne? 

Rekruttere elever som ønsker å jobbe som medlem av kulturcrewet
 • Antall elever i kulturcrewet kan variere etter størrelse og type skole.
 • Lengden på tjenesten kan også variere fra å bruke forskjellige elever for hvert arrangement til flere års tjeneste. Ved å endre ofte, er fordelen økt eierskap blant flere studenter. Det kan også brukes aktivt som et verktøy for å forbedre klassemiljøet (sosial inkludering). 
 • Fokuser på å gjøre studentene til et team.
 • Ha et møte med kulturcrewet før hvert arrangement for å planlegge og fordele oppgaver.
Synliggjør kulturcrewet 
 • Gi elevene arrangementsvester eller crew-t-skjorter. Dette bekrefter deres rolle, gir dem en følelse av stolthet og samhold og kan øke selvtilliten deres.
Delta på kulturcrew-kurset 
 • Hvis de blir tilbudt, delta på kurs som er spesielt tilrettelagt for dem.
 • Hvis det ikke er noe kurs, prøv å holde et selv. Les tips fra Finland under Få mer informasjon
 • Lær elevene nye ferdigheter, for eksempel hvordan man bruker en mikrofon, skriver en blogg, verbale uttrykk/presentasjonsteknikk, etc.  
Anerkjenn og belønn kulturcrew 
 • Gi et signert diplom til elevene for deres innsats. Be rektor om å signere den.
 • Ros og belønn elevene med noe spesielt, for eksempel lunsj.
 • Eller inviter elevene til andre kulturelle arrangementer. Dette bygger teamet, utvider kunnskapen deres og oppmuntrer til deltakelse.

3. Praktiske oppgaver for kulturcrewet før, under og etter en forestilling 

Planlegge og evaluere sammen med kulturkontakten 
 • Delta på et forhåndsmøte med kulturkontakten for å planlegge og dele oppgaver.
 • Delta på et ettermøte med kulturkontakten for å evaluere egen innsats og se på resultatene fra evalueringen av forestillingen. Diskutere hva som gikk bra og hva vi kan forbedre? 
Informer elever og lærere 
 • Informer elevene om kommende forestillinger i en "klasseromstur". Elevene tar ofte mer hensyn til andre elever, så dette kan være en vellykket måte å nå ut på. Dette kan også være tilfelle for lærere.
Kontakt kunstnere 
 • Kulturcrewet, hvis det er gammelt nok, kontakter kunstnerne for å sjekke at alt er i orden (via telefon hvis mulig). Sjekk for eksempel avtalte konserttider, at romforholdene er som forespurt (krav til blending osv.). Informer kulturkontakten hvis det er avvik.
Lag plakater 
 • Lag plakater for hele årets program og/eller enkeltforestillinger. Kunstleverandøren kan ha gitt en mal som de kan bruke. Se eksempel under Få mer informasjon. 
Introduser forestillinger 
 • Introduser kunstnerne før forestillingen, men sjekk med kunstnerne først at det er ok for dem.
Etabler et medieteam 
 • Skriv artikler, ta bilder av forestillingene, intervju kunstnerne etterpå eller intervju andre elever om deres erfaringer. Hvorfor ikke utvide og spørre elever og lærere om deres kulturelle aktiviteter i og utenfor skolen også? 
Påse at kulturcrewet får tilstrekkelige oppgaver  
 • Gjør jobben deres verdifull og la dem utmerke seg i det de gjør.

Published: 01.06.2023 Updated: 20.02.2024 kl.12:21