no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Lærer

Læreren er den som har direkte kontakt med elevene, og derfor spiller de også en avgjørende rolle I å gjøre kunstopplevelser meningsfulle for elever i skolen. Selv små tiltak kan gjøre en forskjell, og her er noen forslag du kan prøve:

1. Del informasjon med elever og foresatte 

Gi god informasjon
 • Gi god informasjon om den kommende opplevelsen til elevene dine. Tenk at du skal motivere og inspirere.
 • Sitt sammen med elevene og del opplevelsen med dem.
Skriv om kommende kunst-og kulturopplevelser i ukeplanen
 • Skriv om kommende DKS-besøk og andre kunst- og kulturopplevelser på ukeplanen så foreldrene blir informert. Del gjerne eventuelle linker eller videoer du har tilgjengelig.
Kommunikasjon med foreldrene
 • Legg til kommende besøk fra DKS og andre faste kunst - og kulturopplevelser i skolens årshjul eller informasjon som ligger på skolens nettside 
Bli med i Kulturteamet og samarbeid med Kulturcrewet
 • Spør om å få bli med i skolens kulturteam, hvis dere har. Et kulturteam består av kulturkontakt, skoleledelse, elever og lærere. Sammen kan dere dra nytte av deres forskjellige perspektiver, og planlegge skolens kulturprogram. Ulike stemmer inn gir et bedre resultat - og å gjøre ting sammen gjør det morsommere.
 • Som deltager i et kulturteam kan du også samarbeide med kulturcrewet på skolen. Kulturcrewet er elever som kan bistå i utvelgelse, forberedelse, gjennomføring og evaluering av kunstopplevelser. Sammen kan dere dra nytte av deres forskjellige perspektiver, og planlegge skolens kulturprogram. Ulike stemmer inn gir et bedre resultat - og å gjøre ting sammen gjør det morsommere.

2. Vær en god veileder og rollemodell 

Sitt sammen med elevene og del opplevelsen med dem  
 • Vis interesse og engasjement underveis.
Vær et godt publikum
 • Snakk med elevene om hva det betyr å være et godt publikum. Hvordan påvirker oppførselen deres andre elever, og hvordan påvirker den utøverne på scenen? 

3. Gi læring en sjanse!

 

Ha en kort debrief med elevene umiddelbart etter en kunstopplevelse 
 • Dette gir elevene en mulighet til å fordøye og dele tankene sine, noe som igjen lar dem lære mer fra opplevelsen. Det gjør også kunst og kultur til en mer naturlig del av skolekulturen for lærere i alle fag. Bruk noen enkle spørsmål som oppmuntrer til refleksjon. 
 • Bruk noen enkle spørsmål som oppfordrer til refleksjon. Se forslag til spørsmål under Få mer informasjon.
Snakk om forestillingen på forhånd og la elevene uttrykke følelsene sine etterpå
 • Før: Fokuser på motivasjon og inspirasjon.
 • Etter: La elevene dele følelsene sine, men gi dem tid til å reflektere alene først.
Diskuter temaet for kunst -og kulturopplevelsen 
 • Prøv å få en dypere forståelse av temaet sammen med elevene.
Spill musikk før forestillingen
 • Spill musikk fra kommende musikkartister som bakgrunnsmusikk når det er passende. På denne måten er musikken kjent når konserten finner sted. 
Øv på språkferdigheter
 • Øv på språkferdigheter - både innen morsmål og fremmedspråk. For eksempel en kort kommentar om opplevelsen på sosiale medier. 
 • Bruk opplevelsen til å øve på å snakke om kunst og kultur. 
Skriv en anmeldelse
 • La elevene skrive en anmeldelse om kunstopplevelsen eller som en del av en prøve/tentamen. 
Ha en kulturdagbok/logg

 • Gi elevene muligheten til å reflektere, fordøye og uttrykke seg før og etter et arrangement 
  Før: Hva er forventningene dine? 
  Etterpå: Hva var annerledes enn forventet? Hvordan likte du det? 
 • Avhengig av elevenes alder, be dem tegne et bilde, legge til et bilde eller skrive en tekst. Når elevene har fullført en bok, får de en ny, og den følger dem gjennom årene på skolen. Digitale metoder er også mulige, spesielt for eldre elever. 
Elevtilbakemeldinger 
 • Spør elevene om meningene deres om kunstforestillinger og sørg for at de fullfører eventuelle evalueringer du har fått.
 • La elevene uttrykke følelsene sine om forestillinger på tavler/flipover i fellesområder. Dette gir elevene muligheten til å reflektere, fordøye og uttrykke seg etter å ha opplevd en forestilling eller andre kulturelle aktiviteter 

 

Published: 23.02.2023 Updated: 20.02.2024 kl.12:57