no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk
71384

Slik vil elever på Færder videregående skole at Teie torv skal se ut

Foto av elever ved Færder videregående som holder tegninger som viser hvordan de ser for seg Teie torv i fremtiden
Elever ved Færder vidergående har beskrevet sine visjoner for Teie torv

Publisert:

27.05.2019

Oppdatert:

09.07.2024 kl.12:37

På Færder videregående skole har avgangselevene ved utdanningsprogrammet kunst, design og arkitektur, på eget initiativ brukt Teie torv som case. Oppgavebesvarelsene ble nylig presentert for medlemmer av prosjektorganisasjonen i Bypakke Tønsberg-regionen, som jobber med Teie torv.

På åpent møte for gatebruksplan Teie den 7. januar 2019, var lærere og elever tilstede og tok del av informasjonen som ble presentert. De tok med seg informasjonen tilbake på skolen og jobbet videre med oppgaven om fremtidens Teie torv.

Oppgavene tok for seg hvordan torvet er i dag, og hvordan det kan bli i fremtiden. Elevene hadde dannet seg et inntrykk av at dagens Teie torv er grått, trist, livløst, tomt, ugjestmildt, stille, kjedelig og at torvet egentlig ikke er noe torv, men en parkeringsplass. Flere elever henviste til havebyen, og påpekte at torvet slik det fremstår i dag, ikke er koblet sammen med resten av stedet. «Hvorfor skal vi (ungdommene) gidde å dra hit i dag? Her er bare biler og veier.’»

Spørreundersøkelser

Elevene har vært ute og hatt spørreundersøkelser for å finne ut hva som er viktig for folk på Teie torv. Her var ønskene: mer blomster, mer grønt, mer å gjøre, aktiviteter, julegrantradisjonen er viktig, park, fontene, sitteplasser, planter, leker/noe for barn. Temaet parkering var det delte meninger om blant de elevene snakket med. Noen mente at det ikke er nødvendig med parkering på torvet da det er mange parkeringsmuligheter ellers på Teie, mens andre mente det var nødvendig å ha noen parkeringsplasser på torvet og at de måtte være gratis.

Elevenes oppgavebesvarelser har en del fellestrekk:

  • torvet må bli til et torv eller en park, et sted hvor folk i alle aldre har lyst til å være – som innbyr til fellesskap
  • trær og blomster
  • lekeplass
  • dele inn i soner
  • benker og sitteplasser
  • samarbeid mellom bedrifter og butikker som omkranser torvet
  • beholde tradisjon med julegran og julemarked
  • rom for aktiviteter, scene, skøytebane, amfi
  • skjerming mot trafikk, biler og støy og eksos
  • det må være attraktivt, noe som trekker folk, at det blir et sted man kan oppholde seg

Elevenes oppgavebesvarelser

Besvarelse 1
Besvarelse 2
Besvarelse 3
Besvarelse 4
Besvarelse 5
Bevarelse 6
Besvarelse 7
Besvarelse 8