no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk
69679

Høring: KVU for helhetlig transportløsning

Saken om felles høringsuttalelse til konseptvalgutredning (KVU) ble behandlet i kommuner og fylkeskommunen i mars/april 2014

I saken gir partene sin tilslutning til KVU-anbefalingen fra Statens vegvesen.

  1. Nøtterøy og Tjømes sårbarhet med hensyn til kommunikasjoner må løses med ny fastlandsforbindelse
  2. Den nye fastlandsforbindelsen bør være en nord-sørløsning, som Statens vegvesen anbefaler i sin utredning av november 2013.
  3. En helhetlig løsning for Tønsberg-regionen forutsetter en sterk satsning på kollektivtransport og gang-/sykkelveisystemer.
  4. En helhetlig løsning for Tønsberg-regionen må omfatte nye trafikkløsninger på Teie, i Presterødbakken, Hogsnesbakken og på Tjøme.
  5. En helhetlig løsning for transportsystemet i Tønsberg-regionen må omfatte trafikkløsninger frem til E18
  6. Vestfjordforbindelsen må avvises fordi dette alternativet ikke løser utfordringene knyttet til en helhetlig løsning for Tønsberg-regionen.
  7. Bompengeinnkrevingen for veipakke 1 kan ikke forlenges. Finansiering av et helhetlig transportsystem for Tønsberg-regionen inklusiv ny fastlandsforbindelse fremmes for Stortinget. Brukerbetaling for nye transportsystemer skjer når de ulike anlegg og tiltak er åpnet.
  8. Det aksepteres av en helhetlig transportløsning for Tønsberg-regionen i vesentlig grad finansieres med bompenger.
Dokumentene

Publisert:

10.09.2015

Oppdatert:

28.05.2024 kl.11:42