Vurderingsgrunnlag

Under kan du finne eksempler på vurderingskriterier og  grunnlaget de ulike fag- og svenneprøvene skal bygges rundt og vurderes etter
Bygg- og anleggsteknikk

Anleggsgartnerfaget.

Anleggsmaskinførerfaget.

Anleggsrørleggerfaget.

Betongfaget.

Brannforebyggerfaget.

Brønn- og borefaget.

Byggdrifterfaget.

Fjell og bergverksfaget - bergspregning.

Fjell og bergverksfaget - fjellsikring.

Fjell og bergverksfaget - knuseverk.

Isolatør.

Maler- og overflateteknikkfaget.

Murer- og flisleggerfaget.

Renholdsoperatørfaget.

Rørleggerfaget.

Snekkerfaget.

Steinfaget.

Stillasbyggerfaget.

Tak- og membrantekkerfaget.

Tømrerfaget.

Vei- og anleggsfaget.

Veidrift og veivedlikehold.

Ventilasjon- og blikkenslagerfaget.

Håndverk, design og produktutvikling

Keramikerfaget.

Seilmakerfaget.

Blomsterdekoratørfaget.

Frisørfaget.

Profileringsdesignfaget.

Elektro og datateknologi

Automasjonsfaget.

Dataelektroniker.

Elektrikerfaget.

Energimontørfaget.

Heismontørfaget.

Låsesmed.

Maritim elektriker.

Optronikerfaget.

Produksjonselektronikerfaget.

Signalmontørfaget.

Tavlemontørfaget.

Telekommunikasjonsfaget.

Helse og oppvekstfag

Ambulansefaget.

Barne- og ungdomsarbeiderfaget.

Helsearbeiderfaget.

Portørfaget.

Informasjonsteknologi og medieproduksjon

Innholdsproduksjonsfaget.

IT-driftsfaget.

IT-utviklerfaget.

Mediedesignfaget.

Medieproduksjonsfaget.

Naturbruk

Dyrefaget.

Gartnerfaget.

 

Hestefaget.

Skogfaget.

Restaurant og matfag

Bakerfaget.

Ernæringskokk.

Ferskvarehandler.

Industriell matproduksjon.

Kokkfaget.

Konditorfaget.

Servitørfaget.

Salg, service og reiseliv

Reiselivsfaget.

Salgsfaget .

Service og administrasjonsfaget.

Sikkerhetsfaget.

Teknologi- og industrifag

Bilfaget lette kjøretøy.

Bilfaget tunge kjøretøy.

Billakkererfaget.

Bilpleiefaget.

Bilskadefaget.

CNC - maskineringsfaget.

Gjenvinningsfaget.

Industrimekaniker.

Industrimontør.

Industrirørlegger.

Kjemiprosessfaget.

Laboratoriefaget.

Landbruksmaskinmekaniker.

Logistikkfaget.

Matros.

Motormekanikerfaget.

Motorsykkelfaget.

NDT kontrollørfaget.

Plastmekanikerfaget.

Platearbeiderfaget.

Produksjonsteknikk.

Reservedelsfaget.

Skipsmotormekaniker.

Truck og liftmekanikerfaget

Sveisefaget.

Yrkessjåfør.

 

 

Publisert: 01.01.2024 Oppdatert: 06.02.2024 kl.18:55