no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Psykisk helse

Livet går opp og ned, men det er hjelp å få hvis du eller noen du kjenner har det vanskelig psykisk.
Illustrasjonsbilde av elever som sliter med tunge tanker.
Ikke vær redd for å snakke med noen hvis du har det tungt. Kanskje er det litt mindre skummelt å snakke med en annen ungdom først, og så kan dere sammen ta kontakt med en voksen. Foto: Marita Nilsen

I løpet av livet vil de fleste av oss oppleve vanskelige perioder. 

Hva sier egentlig opplæringsloven?

Hvis du strever med den psykiske helsen din skal fag- og yrkesopplæring legge til rette for at du får hjelp.

«Lærlingar, praksisbrevkandidatar og lærekandidatar skal ha same tilgang på pedagogisk-psykologisk teneste som elevar i vidaregåande skole»

- Opplæringsloven §4-2

Gjør det lettere for andre å hjelpe deg

Vanlige følelser eller psykiske plager?

Vanlige følelser og psykiske lidelser kan være vanskelige å skille. Her lærer du mer om forskjellene, og om når du bør søke hjelp: Vanlige følelser eller psykiske plager?

Hvordan kan jeg fullføre opplæringen selv om jeg har psykiske plager?

Ta kontakt med fagrådgiver i programområdet ditt, som sammen med deg, finner den tilretteleggingen som passer for deg og dine behov. Fag- og yrkesopplæring har mange muligheter til å hjelpe deg til å fullføre opplæringen din. 

Hvem kan hjelpe meg hvis jeg er mye alene og kjenner på ensomhet?

Lærebedriften din kan hjelpe deg med å finne riktig tilhørighet på arbeidsplassen. Det er mange som kjenner på ensomhet og trenger hjelp til å finne sin plass. Det er viktig at du gir beskjed så raskt som mulig. 

Hva kan jeg gjøre og hvem kan hjelpe meg hvis jeg havner i konflikter/blir uvenner?

De fleste konflikter handler om å bli misforstått eller misforstå andre. Det første du kan gjøre er å snakke om hvordan du har forstått situasjonen og være åpen for at andre kan forstå situasjonen på en annen måte. 

Om du trenger hjelp til å løse pågående konflikter eller takle konflikter på en god måte kan du få hjelp til det. Ta kontakt med fagrådgiver i programområdet ditt.

Du kan lese om vennskap på ung.no

Hvem kan hjelpe meg hvis jeg ikke har det bra hjemme?

Kontakt rådgiver i programområdet ditt. Det er mange i fag- og yrkesopplæringsseksjonen som kan bistå deg, i tillegg til helserådgiver eller pp-rådgiver. De kan hjelpe deg og/eller gi deg råd om hva som kan være lurt å gjøre videre. 

Du kan lese mer om problemer hjemme på ung.no

Hvordan kan jeg få hjelp til å takle sorg?

Sorg oppleves forskjellig fra person til person, så det er ingen riktig eller gal måte å sørge på. For å finne ut hva akkurat du trenger, anbefaler vi at du tar kontakt med helserådgiver eller pp-rådgiver.

Du kan lese mer om sorg og krise på ung.no

Hvem kan jeg snakke med om mobbing, vold, diskriminering, trakassering?

Det er nulltoleranse for mobbing, vold, diskriminaering og trakassering i opplæring. Hvis du opplever noe av dette på arbeidsplassen din det viktig å si ifra til fagrådgiver i programområdet ditt eller en annen voksen på arbeidsplassen som du stoler på. Da skal du få hjelp til å løse situasjonen. Du kan også ta kontakt med elev- og lærlingombudet. 

Les om mobbing og rettigheter på Udir.no

Jeg trives ikke på arbeidsplassen min. Hva kan jeg gjøre?

Hvis du ikke har det bra på arbeidsplassen, er det viktig at du melder fra til fagrådgiver i programområdet ditt eller en annen voksen på arbeidsplassen som du stoler på. Sammen kan dere finne ut av hva du trenger og hva du kan gjøre.

Du kan lese mer om mobbing og rettigheter på Utdanningsdirektoratets nettsider

Jeg blir mobbet på arbeidsplassen. Hva kan jeg gjøre?

Alle lærlinger og lærekandidater har rett til å ha et trygt og godt arbeids- og opplæringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Hvis du ikke har det bra på arbeidsplassen, er det viktig at du melder fra til fagrådgiver i programområdet ditt eller en annen voksen på arbeidsplassen som du stoler på. Da får du hjelp til å melde fra videre. Du kan også ta kontakt med elev- og lærlingombudet. 

Du kan lese mer om mobbing og rettigheter på Utdanningsdirektoratets nettsider

Kjenner du noen som sliter? Det er helt greit å bry seg!

Bli bedre kjent med følelsene dine

Publisert: 22.06.2022 Oppdatert: 10.01.2023 kl.14:34

Grubling og tankekjør

Grubling er når vi tenker på det samme igjen og igjen uten å finne en løsning.

Tankekjør er når mange tanker kommer på en gang, og gjør oss urolig eller sliten i hodet.

Les mer på ung.no om Psykisk helse og følelser

Elev- og lærlingombud

Geir Eidsvåg
geir.eidsvaag@vestfoldfylke.no
Mobil: 481 79 742
Kontor på fylkeshuset i Tønsberg
tlf. 33 34 40 00

Kontakt fag- og yrkesopplæring

E-post: fagopplaring@vestfoldfylke.no

Sentralbord: 33 34 40 00

Åpningstider telefon:
Mandag til fredag kl. 08.00-15.00

Hvem jobber i fag- og yrkesopplæringen?