no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Les mer om PP-tjenesten på nettsidene til Vestfold og Telemark fylkeskommune

Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) i Vestfold fylkeskommune kan hjelpe deg med spørsmål som har betydning for skolegangen, lærling- og lærekandidatløpet.

Eksempler på dette kan være vansker i skolemiljøet eller på arbeidsplassen, mobbing, angst, depresjon, mistrivsel, familieproblemer, faglige utfordringer, funksjonshemminger og rusproblemer. PP-tjenesten har taushetsplikt, og du får ikke fravær ved kontakt med PP-tjenesten.

 

Publisert: 29.04.2020 Oppdatert: 31.03.2022 kl.12:32